fbpx
Rowerowe i muzyczne święto w Proszowicach – Małopolska Tour 2024
17 czerwca 2024
Obradował Zespół Koordynatorów ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej ZWRP
26 czerwca 2024
Pokaż wszystkie

Nagrody Regulskiego i konferencja glokalizacyjna w Łodzi

Wręczenie nagrody im. Jerzego Regulskiego oraz konferencja „Samorząd lokalny wobec wyzwań glokalizacyjnych” odbyły się 14 czerwca w Łodzi. Wydarzeniu organizowanemu przez Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej partnerował Związek Województw RP.

Nagroda imienia Jerzego Regulskiego – założyciela Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, inżyniera, urbanisty, dyplomaty, działacza publicznego, współtwórcy reform samorządowych z przełomu lat 90-tych, została ustanowiona w 2016 roku przez FRDL oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich. Jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego i rozwoju samorządności terytorialnej. Kandydatów do nagrody zgłaszają struktury organizacyjne Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w kategorii wzmacnianie samorządności terytorialnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich w kategorii kreowanie ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju bądź inne instytucje za ich pośrednictwem.

W kategorii KREOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO ZGODNIE Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU nagroda trafiła do Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego za projekt „Pomorska Akademia Planowania Przestrzeni Publicznej”.

Wyróżnienie otrzymała Dorota Kamrowska-Załuska za cykl publikacji „Wpływ masowego dostępu do narzędzi opartych na sztucznej inteligencji i georeferencyjnych wielkich zbiorach danych (Big Data) na projektowanie miast i regionów”. Nagrodzono także Samorząd Mikołowa za powołanie Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie. Nagrodę odebrała – Katarzyna Syryjczyk-Słomska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mikołowie, która uczestniczyła także w panelu dyskusyjnym podczas konferencji.

Co roku wręczeniu Nagrody im. Jerzego Regulskiego towarzyszy konferencja poświęcona najbardziej aktualnym zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego. Tak było także i w tym roku w Łodzi, gdzie omawiano wyzwania samorządu lokalnego wobec glokalizacji.

Ostatnie wybory pokazały problemy samorządów w Polsce. Kampania wyborcza dla wielu komitetów była przedłużeniem tej z wyborów parlamentarnych, a nie merytoryczną dyskusją o sprawach dotyczących Polski lokalnej. W wielu gminach kandydaci na wójtów i burmistrzów nie mieli kontrkandydatów – wyborcy nie mogli więc dokonać wyboru. Chcemy apelować o wzmocnienie samorządu lokalnego, by odpowiadał on wyzwaniom przyszłości. To przecież w gminach i powiatach dokona się transformacja energetyczna, migracje, zmiany demograficzne czy ocieplenie klimatu swoje skutki będą miały na poziomie lokalnym. – podkreślają wagę zagadnienia organizatorzy.

W programie tegorocznej konferencji znalazła się debata „Wyzwania ustrojowe samorządu terytorialnego”, w której wziął udział m.in. Jerzy Adam Stępień z FRDL.

Następnie odbyła się debata „Instrumenty zapewniania ładu przestrzennego w JST – wyzwania dla reformy ustrojowej i finansowej”. Rozmówcy poruszali zagadnienia dotyczące koniecznych kierunkowych zmian w systemie planistycznym, współczesnych wyzwań gospodarki przestrzennej czy roli urbanistyka i planisty przestrzennego w systemie administracji rządowej i samorządowej.

O Budowaniu kapitału obywatelskiego w społecznościach lokalnych rozmawiali natomiast Cezary Trutkowski z FRDL, Danuta Kamińska – wiceprzewodnicząca zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wspomniana wyżej Katarzyna Syryjczyk-Słomska, Wojciech Kłosowski – Związek Miast Polskich i Beata Stepaniuk-Kuśmierzak.

– Przez ostatnie 8 lat uwidoczniły się szczególnie silnie zagrożenia w formie centralizacji władzy, ograniczania subsydiarnych zasad organizacji samorządu terytorialnego, na poziomie lokalnym tak ważne jest, aby łagodzić konflikty, musimy zadbać o odbudowanie relacji i zaufania oraz kultury dialogu. Przed nami kolejne kryzysy (lokalne i globalne), będziemy w stanie na nie zareagować, tylko jak zadbamy o dialog, współpracę, wzajemne zaufanie. – komentuje Konferencję jedna z jej uczestniczek, Iwona Janicka.

Jako dumny partner inicjatywy serdecznie polecamy także audiobooka poświęconego postaci profesora Jerzego Regulskiego. Można go wysłuchać za darmo na stronie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej lub na Spotify: KLIK