fbpx
Jak skutecznie chronić pracowników przed chorobami zakaźnymi w dobie COVID-19. Debata ekspercka
14 października 2021
Bo Polska jest najpiękniejsza. Sukces kampanii Polskie Wakacje
18 października 2021
Pokaż wszystkie

Najlepsze przedsięwzięcia sołectw docenione

Uroczyste podsumowanie IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” odbyło się 15 października w Koninie.

Celem konkursu jest promocja inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnot sołeckich oraz korzystnie wpływają na warunki życia na wsi. Do udziału zaproszono wszystkie sołectwa, które w latach 2010–2020 sfinalizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz ten stanowił wkład własny. W IV edycji konkursu uczestniczyło 186 przedsięwzięć zrealizowanych przez wspólnoty mieszkańców wsi w 16 województwach. Organizatorem konkursu jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie przy współpracy z samorządami województw. Konkursowi patronatu medialnego udzielili „Gazeta Sołecka” i „Tygodnik Poradnik Rolniczy”.

Zaproszenie do współpracy przy organizacji edycji wojewódzkich w tegorocznej edycji przyjęły samorządy województw: mazowieckiego i opolskiego. Spośród inicjatyw zgłoszonych z województw, gdzie nie zostali wyłonieni laureaci regionalni, najwartościowsze przedsięwzięcia wskazała komisja konkursu, w skład której weszli eksperci KSS. W drugim etapie oceny zgłoszonych inicjatyw sołeckich w pracach komisji uczestniczyli również przedstawiciele urzędów marszałkowskich województw reprezentowanych przez uczestników konkursu. W ten sposób wyłoniono szesnastu laureatów, którzy stali się uczestnikami finału ogólnopolskiego.

Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce sołectwo Karski gmina Ostrów Wielkopolski w woj. wielkopolskim. Nazwa przedsięwzięcia: Wiśniowy Zakątek – Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Karskach. Nagrodę finansową – okolicznościowy czek na kwotę 7 500 zł – wręczył Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro Paribas Bank Polska SA. Delegacja sołectwa z sołtyską Małgorzatą Czarnotą na czele otrzymała również statuetkę „Sołeckiej Nike”. Sołectwo zostało docenione przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

II miejsce sołectwo Sadłóg gmina Topólka w woj. kujawsko-pomorskim. Nazwa przedsięwzięcia: Bezpieczna świetlica. Nagrodę finansową w postaci czeku na kwotę 4 500 zł sołtysowi Arkadiuszowi Jąkalskiemu wręczyła Beata Grelowska, dyrektor Wielkopolskiego Biura Regionalnego  Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Natomiast Rafał Chruścicki Naczelnik Wydziału Rozwoju Wsi w Departamencie Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazał okolicznościowy czek na kwotę 1 000 zł.

 

III miejsce sołectwo Żelisławie gmina Czaplinek w woj. zachodniopomorskim. Nazwa przedsięwzięcia: Rekreacyjna przystań w Żelisławiu. Delegacja sołectwa z Rafałem Biegajło na czele, odebrała nagrodę finansową w wysokości 4 500 zł, którą wręczył Tomasz Cichocki z firmy Syngenta Polska sp. z o.o.

Wyróżnienia otrzymały:

– sołectwo Skowronów gmina Janów w woj. śląskim. Nazwa przedsięwzięcia: Zakup domku wolnostojącego dla mieszkańców Skowronowa.

– Sołectwo Brzeziny gmina Szydłów w woj. świętokrzyskim. Nazwa przedsięwzięcia: Adaptacja byłego sklepu GS na siedzibę Koła Gospodyń Wiejskich w Brzezinach. Zdobywcy wyróżnień otrzymali nagrody finansowe po 2 500 zł ufundowane przez Związek Województw RP i Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Pozostali finaliści zostali uhonorowani dyplomami i czekami o wartości 1 000 zł, były to:

 • Sołectwo Owiesno gmina Dzierżoniów w woj. dolnośląskim. Nazwa przedsięwzięcia: „Zamkowa przystań” – przestrzeń dla radości i aktywności.
 • Sołectwo Ułęż gmina Ułęż w woj. lubelskim. Nazwa przedsięwzięcia: Upiększenie centrum Ułęża.
 • Sołectwo Janczewo gmina Santok w woj. lubuskim. Nazwa przedsięwzięcia: W poszukiwaniu własnej tożsamości śladami egipskiej księżniczki z Janczewa.
 • Sołectwo Wolbórz gmina Wolbórz w woj. łódzkim. Nazwa przedsięwzięcia: „Z całego serca wszyscy RAZEM”- budowa Wiaty Sołeckiej, wraz z miejscem na ognisko z ławami i stołami.
 • Sołectwo Piorunka gmina Krynica-Zdrój w woj. małopolskim. Nazwa przedsięwzięcia: Przystosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce na organizację oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz pomieszczeń kuchennych do przygotowania posiłków.
 • Sołectwo Jastrzębiec gmina Czernice Borowe w woj. mazowieckim. Nazwa przedsięwzięcia: Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu.
 • Sołectwo Wawelno gmina Komprachcice w woj. opolskim. Nazwa przedsięwzięcia: Wieloletnia modernizacja obiektu sportowo – rekreacyjno – wypoczynkowego i kulturalnego w Wawelnie ul Sportowa 10.
 • Sołectwo Antoniki gmina Lubaczów w woj. podkarpackim. Nazwa przedsięwzięcia: Wzrost integracji i aktywizacji społeczności sołectwa Antoniki poprzez stworzenie warunków do rekreacji i sportu.
 • Sołectwo Pieńczykowo gmina Rajgród w woj. podlaskim. Nazwa przedsięwzięcia: Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Pieńczykowo.
 • Sołectwo Kierzkowo gmina Choczewo w woj. pomorskim. Nazwa przedsięwzięcia: Wiata drewniana wolnostojąca Kierzkowo.
 • Sołectwo Żabiny gmina Rybno w woj. warmińsko-mazurskim. Nazwa przedsięwzięcia: Zagospodarowanie terenu wokół jeziora miejscowości Żabiny (budowa deptaka wraz z oświetleniem i przyległą infrastrukturą).

Lista partnerów i sponsorów, którzy wspierali nagradzane działania merytorycznie i finansowo:

 • Paribas Bank Polska S. A.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
 • Syngenta Polska sp. z o. o.
 • Związek Województw RP
 • Inea S .A.
 • Zakład Produkcyjno-Usługowy Romex Sp. z o.o., wiodący producent siłowni zewnętrznych TRAINER
 • Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o. o.
 • Związek Powiatów Polskich
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
 • Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazurskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

W uroczystym podsumowaniu konkursu udział wziął Jakub Mielczarek, dyrektor Biura Związku Województw RP.