fbpx
Wizyta dziennikarzy ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Izraela na Podkarpaciu
Wizyta dziennikarzy ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Izraela na Podkarpaciu
4 września 2023
Szansa na nową inwestycję na Podkarpaciu
Szansa na nową inwestycję na Podkarpaciu
19 września 2023
Pokaż wszystkie

Nie ma Forum Ekonomicznego bez Europy Karpat

Nieodłączną już częścią Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest konferencja Europa Karpat.

Nieodłączną już częścią Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest konferencja Europa Karpat. Jej inicjatorem jest Szef Kancelarii Premiera minister Marek Kuchciński. W panelach wziął udział marszałek Władysław Ortyl. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji „Europa Karpat” jest jedność w kontekście gospodarczym, militarnym, wspólnego dziedzictwa oraz historycznych doświadczeń i fundamentów naszej cywilizacji. Dotyczy to także naszego miejsca w Unii Europejskiej i świecie.

W tym roku program jest wyjątkowo bogaty. To kilkanaście paneli tematycznych i znakomici prelegenci z kilkunastu państw. Karpaty łączą Europę, a Europa łączy ludzi – ponad podziałami i ponad granicami – powiedział szef Kancelarii Premiera, minister Marek Kuchciński.

Wszystkie debaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. W ostatnim dniu w jednym z paneli uczestniczył marszałek Władysław Ortyl. Była to dyskusja nt. „Współpraca w regionie. Przegląd inicjatyw i dobrych praktyk” Założeniem panelu, którego moderatorem była Małgorzata Jarosińska-Jedynek, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, było omówienie wybranych koncepcji i modeli współpracy na poziomie regionalnym i transgranicznym w Europie. Panel był również przeglądem inicjatyw z obszaru Karpat, jako ważnego regionu gospodarczego tej części Europy. Dyskusja skupiała się także na wskazaniu efektywnych instrumentów wsparcia finansowego dla podejmowanych inicjatyw regionalnych oraz dobrych praktykach już funkcjonujących w tym zakresie.

W panelu ponadto uczestniczyli: Dawid Lasek, wiceprezes stowarzyszenia Euroregion Karpacki, Marek Cierpiał-Wolan, dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego (Polska), Leo Kim, dyrektor wykonawczy ArsPraxia (Korea Południowa) oraz Iryna Sukhovych, I sekretarz Ambasady Ukrainy w Polsce.

Podczas panelu marszałek Władysław Ortyl podkreślał, że istotnym elementem regionalnej współpracy w ramach Karpat są działania na rzecz Strategii Karpackiej.

Jeśli popatrzymy na szereg działań z tym związanych m.in. w dyplomacji, w Euroregionie Karpackim, na poziomie samorządowym to można powiedzieć, że inicjatywa Strategii Karpackiej jest dojrzała. Ma wypracowane dokumenty, koncepcje, materiały. Powinniśmy w dalszym ciągu na różnych poziomach wspierać te działania. Jeżeli mamy hasło Unia Europejska bliżej ludzi, to właśnie chodzi także o Karpaty. Mieszkańcy Karpat nie mogą być inaczej traktowani jak mieszkańcy Alp, którzy mają swoją strategię i wspaniale ona się tam sprawdza. Na pewno trzeba wspomnieć, że Strategia Karpacka jest też dobrym instrumentem na rzecz podejmowania działań na Ukrainie, mimo, że jest poza Unią Europejską, ale w ramach tej strategii może funkcjonować – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

O poparciu działań na rzecz Strategii Karpackiej zapewniła podczas panelu Iryna Sukhovych, I sekretarz Ambasady Ukrainy w Polsce.

Budujemy świadomość o strategii na poziomie samorządów, rządów państw, ale jeszcze to sprawa niedomknięta. Kreowanie tych działań, dostrzegli działacze izb gospodarczych. Biorąc to pod uwagę, z inicjatywy Polskiej i Słowackiej Izb Przemysłowo-Handlowych, zorganizowaliśmy w lutym w Bukareszcie wspólne spotkanie wszystkich karpackich izb krajowych. Spotkaliśmy się w Rumunii, co było szczególnie ważne w kontekście przyszłych prac nad Strategią Karpacką. Podczas rozmów podkreślałem, że w obliczu wojny na Ukrainie obszar Makroregionu Karpackiego zyskał strategiczne znaczenie, jeśli chodzi o instrumenty polityki sąsiedztwa czy proces rozszerzenia całej UE. Perspektywa Ukrainy dodatkowo wyostrza problemy tego obszaru, dlatego Strategia Karpacka ma szansę politycznie wzmocnić zewnętrzną granicę UE. Mieliśmy też spotkanie z ukraińską izbą gospodarczą, dołączają do tego przedsiębiorcy, więc widzą, że to jest inicjatywa dojrzała – dodał marszałek Władysław Ortyl.

Marszałek dodał również kilka zdań o działalności Międzyregionalnej Grupy „Karpaty” Europejskiego Komitetu Regionów, która propaguje ideę utworzenia Strategii Karpackiej. Członkowie jej również aktywnie uczestniczyli w pracach nad opinią marszałka nt. Strategii Karpackiej, która została przyjęta przez Europejski Komitet Regionów w grudniu 2019 roku.

Pod koniec pierwszego dnia konferencji Europy Karpat, odbyło się bardzo ciekawe spotkanie autorskie. Była to promocja książki „Z Przemyśla do wielkiej polityki. Biografia polityczna Marka Kuchcińskiego”. Była to oficjalna prezentacja tez pozycji, autorstwa Jana Drausa i Dariusza Iwaneczki. O kulisach powstawania książki podczas spotkania opowiadali zarówno jej twórcy jak i jej bohater. Była też okazja do dedykacji.

źródło: podkarpackie.pl