fbpx

Niedostateczne wsparcie dla obszarów wiejskich na lata 2023-2027

cyberatak
Uwaga! Cyberatak na Małopolski Urząd Marszałkowski
10 lutego 2021
Roman Kolek
Spotkanie koordynatorów ds. dostępności
16 lutego 2021
Pokaż wszystkie

Niedostateczne wsparcie dla obszarów wiejskich na lata 2023-2027

zboże

Zarząd Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej ocenił projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Z niepokojem stwierdził brak zaplanowania środków w ramach Planu na zrównoważony i harmonijny rozwój obszarów wiejskich w Polsce po 2023 r. oraz zbyt małe środki proponowane na wdrażanie podejścia LEADER.

– W sytuacji braku zaprogramowania interwencji w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 w zakresie wsparcia rozwoju infrastruktury publicznej na obszarach wiejskich, obszary te zostaną pozbawione możliwości dalszego zrównoważonego rozwoju. Trudno wyobrazić sobie dalszy rozwój obszarów wiejskich bez zapewnienia środków na podstawową infrastrukturę publiczną, na drogi lokalne, gospodarkę wodno-ściekową, targowiska, kształtowanie przestrzeni publicznej, zabytki czy obiekty kulturalne oraz bez zwiększenia alokacji na podejście LEADER, czy utrzymania prawidłowo i sprawnie funkcjonującej sieci KSOW. – czytamy w stanowisku Zarządu ZWRP z 12 lutego br.

Dlatego Zarząd Związku Województw RP wnosi o dokonanie zmian w przedstawionym pierwszym projekcie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej celem zwiększenia finansowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz uwzględnienia w Planie podstawowej infrastruktury publicznej.

Stanowisko_Zarządu ZWRP_w sprawie projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej