fbpx
Wielkopolska czeka na atom
1 lipca 2024
Wielkopolska Wieś Europejska - w Rychwale i Liskowie o naszym 20-leciu w UE
Wielkopolska Wieś Europejska – w Rychwale i Liskowie o naszym 20-leciu w UE
15 lipca 2024
Pokaż wszystkie

Nową S11 z Poznania do Obornik za cztery lata

Nową S11 z Poznania do Obornik za cztery lata

3 lipca tego roku w Obornikach zawarto umowę na realizację strategicznej inwestycji dla całego regionu, jaką jest budowa nowego odcinka drogi S11 z Poznania do Obornik. Odcinek S11 Oborniki – Poznań Północ będzie stanowił kontynuację zachodniej obwodnicy Poznania, a realizacja nowej drogi obejmuje także powstanie obwodnicy Obornik. Ta jest kluczowa i wyczekiwana przez mieszkańców tej miejscowości. Nowy, 22-kilometrowy odcinek to koszt ponad 1,3 mld zł, a wartość podpisanego dziś kontraktu to ponad 853 mln zł. Nową drogą mamy pojechać już w 2028 roku.

– Budowa kolejnego odcinka drogi S11 w Wielkopolsce z Poznania do Obornik to kluczowa inwestycja dla Wielkopolski oraz całej poznańskiej aglomeracji. Poprawi on znacząco bezpieczeństwo podróżujących, ale przede wszystkim stanie się nową osią drogową w Obornikach, gdzie dotkliwie odczuwalny jest brak obwodnicy. Podpisanie umowy pomiędzy przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad a wykonawczym konsorcjum jest symbolicznym rozpoczęciem tej inwestycji, z której kierowcy będą mogli korzystać już za 4 latamówi Wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

W obornickim Urzędzie Miasta spotkali się: Dariusz Klimczak, Minister Infrastruktury, Krzysztof Paszyk, Minister Rozwoju i Technologii, Agata Sobczyk, Wojewoda Wielkopolska, Poseł na Sejm RP Adam Luboński, a także Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Wicewojewoda Wielkopolski Jarosław Maciejewski, Dyrektorzy GDDKiA z Warszawy i Poznania oraz przedstawiciele konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud z Prezesem Zarządu Jerzym Mirgosem i samorządowcy z całego regionu.

Przypomnijmy, że starania o tę inwestycję trwają od lat. Zabiega o nie Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „DROGA S11”, któremu w tej kadencji samorządowej 2024 – 2029 przewodniczy Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Wykonawcą kontraktu o wartości 853,4 mln zł będzie konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. W ramach inwestycji powstaną dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, zaplanowano ponadto budowę 2 węzłów drogowych (Oborniki, Chludowo), 38 obiektów inżynierskich, a na wysokości Obornik wybudowany zostanie nowy most przez Wartę. Ponadto nowa droga dla Obornik stanie się drogową obwodnicą miasta wyprowadzająca intensywny ruch drogowy biegnący do tej pory przez miejscowość. Inwestycja jest realizowana w formule projektuj i buduj. Rozpoczęcie robót po uzyskaniu wszystkich zezwoleń oraz wykonaniu dokumentacji projektowej zaplanowano na przełom 2025 i 2026 r., a udostępnienie nowej trasy kierowcom ma nastąpić w 2028 r.

umww.pl