fbpx
Narada roczna kadry kierowniczej świętokrzyskiej Policji
11 lutego 2024
Klub Korona S.A. będzie promować województwo świętokrzyskie
26 lutego 2024
Pokaż wszystkie

Nowe inwestycje w ochronie zdrowia w Świętokrzyskiem

Nowe inwestycje w ochronie zdrowia w Świętokrzyskiem

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla dwóch szpitali, tj. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach i Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. Ogólna kwota wsparcia na przeprowadzenie inwestycji to ponad 3 mln zł. Szczegóły związane z przeznaczeniem dotacji na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego na potrzeby pacjentów lecznic przedstawił podczas spotkania z dziennikarzami wicemarszałek województwa Marek Bogusławski.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach uzyskał wsparcie na kwotę 2 866 438,00 zł, dzięki czemu zostaną zrealizowane m.in. działania inwestycyjne. Będzie to realizacja robót nawierzchniowych i niezbędnych elementów infrastruktury technicznej przed budynkiem oraz wymiana systemu sygnalizacji pożaru wraz z utylizacją czujek jonizacyjnych w Pawilonie “G” przy ul. Artwińskiego, przebudowa Klinicznego Oddziału Leczenia Udarów Mózgu Świętokrzyskiego Centrum Neurologii, wykonanie dokumentacji i robót budowlanych w budynku Kliniki Chorób Zakaźnych.

Zaplanowano także zakupy sprzętu i aparatury medycznej. Na potrzeby pacjentów Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii kupiony będzie regulowany stół do gipsowania z platformą przezierną dla promieni rentgenowskich oraz aparat USG z trzema głowicami. Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej zostanie zaopatrzony w system do diagnostyki hemodynamicznej kończyn dolnych. Na potrzeby Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii kupiony zostanie system do schładzania i ogrzewania pacjenta. Świętokrzyskie Centrum Kardiologii będzie zaopatrzone w mobilny aparat RTG typu ramię C z wyposażeniem oraz głowicę do echokardiografii przezprzełykowej. Przewidziano także kursy i szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników Kliniki Położnictwa i Ginekologii oraz Kliniki Pediatrii.

Druga jednostka medyczna – Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze uzyskało dofinansowanie w kwocie 137 765,00 zł, dzięki czemu Szpital zakupi ciągnik z osprzętem oraz wykona naprawę systemu napowietrzania reaktorów w Oczyszczalni Ścieków.

– Przekazaliśmy potężne środki finansowe na wsparcie naszych podmiotów leczniczych. Kolejne wnioski dotyczące dofinansowania świętokrzyskich lecznic są w przygotowaniu – powiedział wicemarszałek Marek Bogusławski. – Myślę, że wpisujemy się w oczekiwania pacjentów województwa świętokrzyskiego, by dzięki wsparciu chorzy byli leczeni w komfortowych warunkach, na jak najwyższym poziomie, by czuli się bezpiecznie pod względem medycznym w naszych placówkach ochrony zdrowia.

Ogólna kwota przewidziana w budżecie województwa na 2024 rok na wsparcie inwestycji rocznych podmiotów leczniczych to kwota 23 527 372,00 zł, w tym na:

  • szpitale ogólne – 19 003 312,00 zł,
  • lecznictwo psychiatryczne – 2 862 060,00 zł,
  • ratownictwo medyczne – 1 148 250,00 zł,
  • medycynę pracy – 513 750,00 zł.

Ponadto w budżecie województwa na 2024 rok zabezpieczane zostały środki z przeznaczeniem na wykonanie remontów nadzorowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w kwocie 1 835 000,00 zł.

Łącznie na 2024 r.: 25 362 372,00 zł (na wydatki bieżące i inwestycje roczne). Do rozdysponowania w bieżącym roku w tym zakresie pozostało 22 358 169,00 zł.

Aktualnie są rozpatrywane kolejne wnioski o udzielenie dotacji. Nadmienić należy, że w przypadku inwestycji, których wartość przekracza 2 mln zł, podmioty lecznicze są zobowiązane uzyskać opinię o celowości inwestycji, która jest niezbędna do ubiegania się o dotację od podmiotu tworzącego.

swietokrzyskie.pro