fbpx

Narada roczna kadry kierowniczej świętokrzyskiej Policji

72. Plebiscyt Sportowy Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2023
4 lutego 2024
Nowe inwestycje w ochronie zdrowia w Świętokrzyskiem
Nowe inwestycje w ochronie zdrowia w Świętokrzyskiem
18 lutego 2024
Pokaż wszystkie

Narada roczna kadry kierowniczej świętokrzyskiej Policji

Na terenie powiatu koneckiego, w Sielpi Wielkiej, odbyła się odprawa kadry kierowniczej Policji garnizonu świętokrzyskiego. Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Grzegorz Napiórkowski podsumował miniony 2023 rok, prezentując stan bezpieczeństwa w województwie oraz przedstawiając priorytety na przyszłość. Gościem spotkania był marszałek Andrzej Bętkowski, który podziękował kadrze dowódczej oraz wszystkim funkcjonariuszom Policji naszego województwa za ogromny trud i nieoceniony wysiłek wkładany w codzienne działania zapewniające bezpieczeństwo, utrzymanie ładu i porządku publicznego.

Podczas narady marszałek Andrzej Bętkowski podkreślił też wzorcową współpracę z garnizonem świętokrzyskim policji, dzięki której razem udało się zrealizować wiele przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Wspomniał też o wsparciu, jakie policja w ostatnich latach otrzymała od Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, m.in.:

  • W czasie pandemii w ramach projektu „STOP WIRUSOWI” świętokrzyska policja otrzymała od Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego testy PCR. Podczas trwającej od ponad roku współpracy świętokrzyska Policja otrzymała łącznie około 1400 pakietów do wymazów, dzięki którym w szybki i łatwy sposób badano funkcjonariuszy i pracowników policji.
  • W 2021 roku ze środków budżetu województwa (290 tys. zł) dofinansowano wyposażenie pracowni chemii Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Zakupiono chromatograf gazowy z detektorem GCMS – urządzenie dokonujące szybkiej i dokładnej analizy chemicznej wielu substancji, co skutecznie usprawni działania świętokrzyskich policjantów.
  • W 2021 roku przy wsparciu finansowym, pochodzącym z budżetu województwa zakupiono nowy, nieoznakowany radiowóz policyjny służący do ścigania, ujawniania i zatrzymania przestępców, usiłujących wprowadzić na rynek w regionie świętokrzyskim substancje odurzające. Użytkują go funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
  • W 2022 roku Województwo Świętokrzyskie zasiliło Fundusz Wsparcia Policji KWP w Kielcach kwotą 320 tys. zł. na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego w policyjnej wersji nieoznakowanej dla Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego.
    W 2023 roku kwotą 120 tys. zł budżetu województwa świętokrzyskiego dofinansowano zakup 2 nowoczesnych motocykli ENDURO. Wraz z motocyklami na potrzeby policji przekazano także komplety kombinezonów ochronnych. Pojazdy służą policjantom z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji i są wykorzystywane przez funkcjonariuszy m.in. podczas patrolowania tras niedostępnych dla samochodów.

Dodatkowo wspieramy, współorganizujemy i realizujemy szereg akcji prewencyjnych i profilaktycznych, upowszechniających bezpieczne postawy wśród uczniów, jak np. konkurs z kilkunastoletnią tradycją „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”, którego głównym celem jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad i rozsądnego korzystania z zasobów Internetu oraz nabycie przez uczniów wiedzy na temat praw autorskich, ochrony wizerunku, danych osobowych oraz zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem przypomniał marszałek Andrzej Bętkowski.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie w działania Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, której przewodniczy marszałek województwa otrzymał podinsp. Artur Putowski, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

swietokrzyskie.pro