fbpx
cyberatak
CyberGOV 2021. Konferencja i warsztaty
12 maja 2021
paragrafy
Senackie „tak” dla młodzieżowych sejmików województwa
17 maja 2021

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do udziału w inicjatywie Nowy Europejski Bauhaus (NEB), zainicjowanej przez Przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, podczas jej orędzia o stanie Unii we wrześniu 2020 r.

 

Inicjatywa ta ma być siłą napędową do wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu w atrakcyjny, innowacyjny i zorientowany na człowieka sposób, łącząc osiągnięcia świata nauki i technologii ze światem kultury i sztuki.

Podstawowe wartości Nowego Europejskiego Bauhaus’u to: zrównoważony rozwój, estetyka i integracja społeczna.

 

NEB będzie rozwijany w trzech fazach:

I) Projektowanie (2021): tworzenie i rozwijanie pomysłów na transformacje miejsca w oparciu o wiedzę i zaangażowanie całej społeczności.

II) Realizacja (2021–2024): wspieranie władz miejskich, lokalnych i regionalnych we wspólnym projektowaniu i inkubacji projektów pilotażowych w różnych państwach członkowskich.

III) Rozpowszechnianie (od 2022 r.): Rozpowszechnianie pomysłów i rozwiązań NEB, zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią.

 

Resort zachęca także do składania projektów w otwartym konkursie na nagrody New European Bauhaus w dwóch kategoriach:

1) nagroda dla już istniejących przykładów projektów zgodnych z zamysłem NEB,

2) nagroda ‘NEB Rising Stars’ pomysły i projekty młodych ludzi.

 

Nabór do konkursu został już uruchomiony i potrwa do 31 maja.

Więcej informacji o NEB oraz nabór do konkursów na stronie:

https://prizes.new-european-bauhaus.eu/

Kategorie tematyczne, w których można zgłaszać projekty:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do udziału w inicjatywie Nowy Europejski Bauhaus (NEB), zainicjowanej przez Przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, podczas jej orędzia o stanie Unii we wrześniu 2020 r.

 

Inicjatywa ta ma być siłą napędową do wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu w atrakcyjny, innowacyjny i zorientowany na człowieka sposób, łącząc osiągnięcia świata nauki i technologii ze światem kultury i sztuki.

Podstawowe wartości Nowego Europejskiego Bauhaus’u to: zrównoważony rozwój, estetyka i integracja społeczna.

 

NEB będzie rozwijany w trzech fazach:

  1. I) Projektowanie (2021): tworzenie i rozwijanie pomysłów na transformacje miejsca w oparciu o wiedzę i zaangażowanie całej społeczności.
  2. II) Realizacja (2021–2024): wspieranie władz miejskich, lokalnych i regionalnych we wspólnym projektowaniu i inkubacji projektów pilotażowych w różnych państwach członkowskich.

III) Rozpowszechnianie (od 2022 r.): Rozpowszechnianie pomysłów i rozwiązań NEB, zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią.

 

Resort zachęca także do składania projektów w otwartym konkursie na nagrody New European Bauhaus w dwóch kategoriach:

1) nagroda dla już istniejących przykładów projektów zgodnych z zamysłem NEB,

2) nagroda ‘NEB Rising Stars’ pomysły i projekty młodych ludzi.

 

Nabór do konkursu został już uruchomiony i potrwa do 31 maja.

Więcej informacji o NEB oraz nabór do konkursów na stronie:

https://prizes.new-european-bauhaus.eu/

 

Kategorie tematyczne, w których można zgłaszać projekty:

Techniques, materials and processes for construction and design

Buildings renovated in a spirit of circularity

Solutions for the co-evolution of built environment and nature

Regenerated urban and rural spaces

Products and life style

Preserved and transformed cultural heritage

Reinvented places to meet and share

Mobilisation of culture, arts and communities

Modular, adaptable and mobile living solutions

Interdisciplinary education models

(tłumaczenie robocze: Techniki, materiały i procesy budowy i projektowania

Budynki odnowione w duchu cykliczności

Rozwiązania dla współewolucji środowiska i przyrody

Zregenerowane przestrzenie miejskie i wiejskie

Produkty i styl życia

Zachowane i przekształcone dziedzictwo kulturowe

Wynalezione miejsca do spotkań i dzielenia się mobilizacją kultury, sztuki i społeczności

Modułowe, elastyczne i mobilne rozwiązania edukacyjne

Interdyscyplinarne modele edukacji)

 

Osoby do kontaktu:

Elżbieta Pietraszko, elzbieta.pietraszko@mfipr.gov.pl

Anna Jaworska, tel. 22 273 82 16 fax  22 273 89 14 www.PolskaWschodnia.gov.pl