fbpx
Świętokrzyskie. Radiowozy dla policji
10 stycznia 2023
Świętokrzyskie. Konferencja edukacyjna „Z przedsiębiorcą na Ty”
24 stycznia 2023
Pokaż wszystkie

O sytuacji na rynku zbóż w Świętokrzyskiem

Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego uczestniczyli w obradach Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Zorganizowane w Filharmonii Świętokrzyskiej spotkanie było poświęcone sytuacji na rynku zbóż w województwie świętokrzyskim. W dyskusji wzięli udział m.in. przedstawiciele rolników zrzeszonych w różnych organizacjach oraz rolnicy indywidualni.

Obrady prowadził radny Artur Konarski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, jednocześnie przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. W dyskusji wzięli udział m.in.: poseł na Sejm RP Czesław Siekierski, dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach Jacek Toś, Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Bogdan Konopka, przedstawiciele Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Związku Pszczelarzy w Kielcach, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz rolnicy indywidualni.

Obrady rozpoczęto od omówienia sytuacji na rynku zbóż w województwie świętokrzyskim, wynikającej z przywozu zboża z Ukrainy, który zdaniem rolników nie jest w pełni kontrolowany, godzi w interesy polskich producentów i zagraża eksportowi z Polski.

Jak zaznaczył przewodniczący Artur Konarski, rolnicy ze świętokrzyskiego kilka dni temu spotkali się z premierem Mateuszem Morawieckim, by ponowić stanowisko w sprawie konieczności podjęcia działań mających na celu ochronę rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi poprzez powołanie funduszu gwarancyjnego. Wśród postulatów znalazły się również żądania wzmożonych kontroli na przejściach granicznych, badanie przywożonego do Polski zboża z Ukrainy na obecność pestycydów i dioksyn, kontrola korytarzy przewozowych oraz punktów skupu zbóż.

Bogdan Konopka przedstawił dane z 2022 roku, z których wynika, że od marca wzrósł znacznie import z Ukrainy, m.in.: kukurydzy paszowej – 595 tysięcy ton, pszenicy – 66 tysięcy ton oraz rzepaku – ponad 1000 ton. Dyskutowano również nad tym, co kryje się pod sformułowaniem zboże techniczne i czy przedostaje się ono do konsumpcji oraz jak chronić interesy rodzimych rolników, bo zalew ziarna z Ukrainy przekłada się na niższe ceny skupu zboża.

Andrzej Pruś zapewnił, że rząd RP podjął już działania chroniące interesy polskich rolników, które polegają m.in. na przestrzeganiu, by transport zboża z Ukrainy odbywał się przez Polskę jedynie tranzytem.

Ustalono, że ostateczne stanowisko w sprawie sytuacji na rynku zbóż w województwie świętokrzyskim zostanie podjęte na kolejnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Radni podjęli również uchwałę Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia.

źródło i foto: swietokrzyskie.pro