fbpx

O usuwaniu barier architektonicznych na spotkaniu koordynatorów ds. dostępności

Olgierd Geblewicz
Wysłuchanie samorządowców w sprawie KPO w Sejmie
25 marca 2021
40 sejsa
Priorytety Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych na lata 2021-2026
26 marca 2021
Pokaż wszystkie

O usuwaniu barier architektonicznych na spotkaniu koordynatorów ds. dostępności

niewidomi

25 marca br. odbyło się kolejne zdalne spotkanie koordynatorów ds. dostępności działających w urzędach marszałkowskich. Jego organizatorem było biuro Związku Województw RP.

 

W czasie spotkania odbyło się szkolenie dotyczące dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Prowadził je Tomasz Koźmiński z firmy „Dostępni”.

Szkoleniowiec zwrócił uwagę na to, jakie są w praktyce bariery architektoniczne, które stanowią przeszkodę dla osób niedowidzących w swobodnym poruszaniu się.

Podkreślił też wagę dobrze przeszkolonego pracownika urzędu, który miałby za zadanie nieść pomoc osobie z niepełnosprawnością wzroku w swobodnym przemieszczaniu się oraz udzielać informacji głosowej.

W czasie szkolenia była mowa m.in. o roli tyflografik, czyli tzw. rysunków Brajlowskich. Poruszono także kwestie ciągów komunikacyjnych, w tym wind , które powinny być zaopatrzone w informację głosową i specjalne panele dotykowe dla osób niedowidzących. Tomasz Koźmiński radził też, aby zwracać uwagę na klamki oraz drzwi wejściowe i ich odpowiednie zamontowanie.

Jak zaznaczał szkoleniowiec, w miejscu przyjaznym dla osoby niedowidzącej powinno zwrócić się uwagę na przymocowanie krzeseł oraz odpowiednie ustawienie sprzętu biurowego, w taki sposób, żeby nie stanowiło przeszkody, uniemożliwiającej poruszanie się.

Poruszył on także kwestie przejść ewakuacyjnych i ich odpowiedniego przystosowania (poręcze, schody, gaśnice przeciwpożarowe) dla potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku.

W spotkaniu uczestniczyła także dr. inż. arch. Paulina Tota – Stawarczyk z Fundacji „Polska bez barier.org”, specjalistka w zakresie dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego. Ekspertka odpowiadała na pytania uczestników spotkania.

Następne spotkanie koordynatorów odbędzie się 8 kwietnia br.