fbpx

Priorytety Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych na lata 2021-2026

niewidomi
O usuwaniu barier architektonicznych na spotkaniu koordynatorów ds. dostępności
25 marca 2021
Krzysztof Mączewski
Polskie Regiony LIVE. Krzysztof Mączewski o cyfryzacji Mazowsza
26 marca 2021
Pokaż wszystkie

Priorytety Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych na lata 2021-2026

40 sejsa

Na 40. sesji która odbyła się 23-24 marca 2021 r., Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych przyjął priorytety na najbliższe pięć lat.

Władze lokalne i regionalne będą miały swój wkład w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ poprzez promowanie społeczeństw:

 • odpornych: skuteczne reakcje na kryzys zdrowia publicznego;
 • demokratycznych: jakość demokracji przedstawicielskiej i partycypacji obywatelskiej;
 • spójnych: zmniejszanie nierówności;
 • zrównoważonych: kwestie środowiskowe i działania w dziedzinie klimatu;
 • cyfrowych: cyfryzacja i sztuczna inteligencja w kontekście lokalnym.

 

Priorytety Kongresu uwzględniają ramy strategiczne Sekretarza Generalnego Rady Europy oraz priorytety państw członkowskich i kładą nacisk na zrównoważenie środowiskowe i społeczne, rewolucję cyfrową, a także zaangażowanie obywateli w demokrację.

Współsprawozdawcy w sprawie priorytetów Kongresu Xavier Cadoret (Francja, SOC / G / PD) i Gunn Marit Helgesen (Norwegia, EPP / CCE) podkreślili, że „wspomniane obszary wymagają systemowego podejścia, skutecznych i dostosowanych do potrzeb odpowiedzi”. Działania powinny być skoordynowane „na wszystkich poziomach sprawowania rządów, społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego ”.

Członkowie Kongresu uznali również ważną rolę władz lokalnych i regionalnych w pokryzysowej odbudowie i podkreślili, że przestrzeganie Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego jest niezbędne dla ochrony demokracji lokalnej i odporności samorządu lokalnego.

Kongres przyjął także rekomendację dotyczącą swojego budżetu, wzywającą do zapewnienia środków współmiernych do jego statutowych misji i roli. Współsprawozdawcy Anna Magyar (Węgry, PPE / CCE) i Barbara Toce (Włochy, SOC / G / PD) wyrazili zaniepokojenie stałym zmniejszaniem się zasobów Kongresu oraz potrzebą posiadania zasobów niezbędnych do realizacji priorytetów.

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (Congress of Local and Regional Authorities, CLRAE) jest organem doradczym Komitetu Ministrów, reprezentującym władze lokalne i regionalne państw Rady Europy. Od 1994 r. jest organem stałym, zbierającym się dwa razy do roku na sesjach w Strasburgu.

Główną rolą Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy jest promocja demokracji lokalnej i regionalnej oraz wzmacnianie znaczenia samorządu terytorialnego. Szczególną uwagę przykłada do realizacji zasad zapisanych w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego.

Lista członków i zastępców z ramienia Związku Województw RP (Izba Regionów):

 • Michał Mulawa, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
 • Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego
 • Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego
 • Andrzej Pruś, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
 • Bernadeta Hordejuk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
 • Andrzej Jaroch, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 • Iwona Koperska, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego
 • Janina Ewa Orzełowska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
 • Rafał Bartek, Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego
 • Jerzy Borcz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego
 • Grzegorz Grzelak, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego

na podstawie: www.coe.int foto: www.coe.int