fbpx

Polskie Regiony LIVE. Krzysztof Mączewski o cyfryzacji Mazowsza

40 sejsa
Priorytety Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych na lata 2021-2026
26 marca 2021
ciśnienie krwi, wykres
Z posiedzenia Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZWRP
29 marca 2021
Pokaż wszystkie

Polskie Regiony LIVE. Krzysztof Mączewski o cyfryzacji Mazowsza

Krzysztof Mączewski

We wrześniu ubiegłego roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął Strategię Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020 – 2030. Dokument odpowiada na różne potrzeby związane z procesem ewolucji cyfrowej. Dotyczy to np. zdrowia czy systemu komunikacji z mieszkańcami. Istotne zagadnienia to zdalna praca i nauka. W Strategii dostrzegamy też konieczność wsparcia przedsiębiorców. – mówi Krzysztof Mączewski, dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

24 marca gościem programu Polskie Regiony LIVE był Krzysztof Mączewski. W rozmowie z Jakubem Mielczarkiem, dyrektorem Biura Związku Województw RP odpowiadał na pytania związane z cyfryzacją Mazowsza.

 

Czy województwo mazowieckie ma pomysł jak wykorzystać dostępne narzędzia cyfrowe i najnowsze trendy w działalności na rzecz obywateli i przedsiębiorców regionu?

Samorząd nie tylko ma pomysł, ale także skutecznie go realizuje. We wrześniu ubiegłego roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął dokument: Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020 – 2030. W tym dokumencie Sejmik na wniosek Zarządu Województwa wyznaczył cztery zasadnicze cele do rozwiązania: edukacja cyfrowa, rozwój e-usług, rozwój infrastruktury technicznej, wsparcie nauki i biznesu.

Dokument odpowiada na różne potrzeby związane z procesem ewolucji cyfrowej. Dotyczy to np. zdrowia czy systemu komunikacji z mieszkańcami. Istotne zagadnienia to zdalna praca i zdalna nauka. W Strategii dostrzegamy też konieczność wsparcia przedsiębiorców.

 

Mazowsze jest bodajże najbardziej zróżnicowanym społecznie i gospodarczo regionem. Dbać o stolicę to jedno, ale czy takie rozwiązania nie pogłębią różnic terytorialnych?

Nasz region cechuje dwudzielność potencjału ekonomicznego i infrastrukturalnego. Staramy się wspomagać nasze gminy, nasze powiaty, które nie mają zbyt dużych dochodów w partnerskiej realizacji przedsięwzięć z zakresu cyfryzacji.

Na uwagę zasługuje Regionalne Centrum Kompetencji Cyfrowych. To komórka świadcząca wsparcia dla tych, którzy tego potrzebują.

 

Współpraca ze środowiskiem naukowym jest dobrze ugruntowana czy dopiero się rozwija?

Od lat współpracujemy ze środowiskiem naukowym. Ostatnio realizujemy wspólnie z Politechniką Warszawską, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytutem Lotnictwa, Instytutem Geodezji i Kartografii, Instytutem Ekonomiki czy Instytutem Nawożenia w Puławach przedsięwzięcie związane z inteligentnymi wioskami. Powszechnie mówi się o inteligentnych miastach, i my o tym też mówimy. Ale ważne są również dla nas rozwiązania oczekiwane przez środowiska wiejskie. W ramach tego przedsięwzięcia planujemy stworzyć produkty, które będą służyły efektywności rozwoju rolnictwa. Dzięki nim łatwiejsze ma być  także zbywanie produktów rolnictwa.

Drugi projekt dotyczy współpracy z gminą Błędów ma na celu eliminację pestycydów w produkcji rolniczej. To bardzo złożony proces, który ma na celu m.in. ochronę zdrowia konsumentów.

 

Najlepszy nawet projekt kiedyś się kończy. Co robić, aby nie powstawały kolejne kosztowne rozwiązania, których nikt nie wspiera?

Samorząd zawsze najpierw dyskutuje na temat tego, jakimi projektami są zainteresowani mieszkańcy, przedsiębiorcy, jakie są oczekiwania wobec urzędów, jaki systemy informatyczne są niezbędne do kierowniczego zarządzania dla jednostek samorządu terytorialnego.

– Jeśli już takie projekty przyjmiemy do realizacji, to nie tylko dbamy o to, aby był odpowiedni okres gwarancji na określone rozwiązania, ale staramy się też, aby po tym czasie modyfikować te systemy, dostosowując je do zmieniającego się prawa czy do nawyków użytkowników. Staramy się też wspierać technicznie rozwiązania z projektu. Nad tym czuwa Regionalne Centrum Kompetencji we współpracy z partnerami.

 

 

Więcej informacji na temat Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego znajduje się tutaj:

https://polskieregiony.pl/transformacja-cyfrowa-kompasem-rozwoju-mazowsza/

 

Polskie Regiony LIVE to autorski program Biura Związku Województw RP. Goście dyrektora Jakuba Mielczarka opowiadają na żywo o tym, co ciekawego dzieje się w środowisku samorządowym. Transmisja dostępna jest przez kanały społecznościowe Polskie Regiony.