fbpx

Z posiedzenia Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZWRP

Krzysztof Mączewski
Polskie Regiony LIVE. Krzysztof Mączewski o cyfryzacji Mazowsza
26 marca 2021
Z posiedzenia Zarządu ZWRP
29 marca 2021
Pokaż wszystkie

Z posiedzenia Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZWRP

ciśnienie krwi, wykres

25 marca br. odbyło się zdalne posiedzenie Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Związku Województw RP.

Głównym tematem spotkania miało być przyjęcie  stanowiska Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZWRP w sprawie prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia prac nad restrukturyzacją podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne w Polsce.

Na posiedzeniu gościnnie wystąpił Waldemar Kwaterski, dyrektor Szpitala Powiatowego w Sejnach, radny województwa podlaskiego, który przedstawił swoje spostrzeżenia w świetle proponowanych zmian związanych z restrukturyzacją. Zwrócił on m.in. uwagę na fakt niezgodności z Konstytucją w kwestii przekazania majątku powiatowego.

Ze względu na wniesione podczas posiedzenia uwagi, członkowie będą głosować nad stanowiskiem w trybie o obiegowym.

Członkowie Komisji dyskutowali  również m.in. na temat kompetencji różnych szczebli szpitali, kadr w ochronie zdrowia, specjalistów, siatki płac oraz zarządzeń NFZ.

Ponadto Komisja postanowiła wystosować apel do Ministerstwa Zdrowia i konsultantów krajowych o przywrócenie do pracy kilkuset lekarzy, którzy uzyskali już określone uprawnieninia do wykonywania zawodu i w obecnej sytuacji pandemicznej oraz ze względu na duże braki kadr medycznych mogliby być wykorzystani w ochronie zdrowia bez konieczności zdawania egzaminu z części ustnej. Treść apelu Komisja przyjmie w trybie obiegowym.