fbpx

O współpracy lubuskiego z Brandenburgią

Elżbieta Polak
Lubuskie inwestuje w psychiatrię
9 lipca 2021
Polskie Wakacje. Rozdajemy prezenty w Gorzowie Wlkp.
28 lipca 2021
Pokaż wszystkie

O współpracy lubuskiego z Brandenburgią

O wyzwaniach, które przed Polską i Niemcami postawiła pandemia oraz wspólnych planach na przyszłość marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak rozmawiała z Katrin Lange – Minister Finansów i Spraw Europejskich Landu Brandenburgia

Głównym tematem rozmowy były doświadczenia związane z pandemią. – Ten czas naszych wspólnych jubileuszy: 30-lecie Traktatu o dobrym sąsiedztwie, 20-lecie współpracy z Brandenburgią skłaniają do refleksji, wytyczenia nowych planów dot. dalszej współpracy. To zaufanie budowaliśmy latami i dzięki niemu możemy na siebie liczyć w trudnych sytuacjach, jak np. podczas pandemii – podkreślała marszałek i po raz kolejny podziękowała niemieckim sąsiadom za wsparcie i pomoc w tym trudnym czasie. Zaznaczyła także, że konieczne jest wypracowanie procedur i działań, które należy podjąć w kryzysowych momentach. – Rozmawiałam o tym z premier Woidke. Potrzebne są odrębne procedury w obszarach transgranicznych w czasie pandemii, potrzeba standaryzacji w tym zakresie i  wspólnych działań, bo granica państwa nie jest granicą pandemii. Chcielibyśmy aby powstał zespół ekspercki, który wypracowuje standardy zachowań w takich trudnych sytuacjach. Uważam, że powinni się w nim znaleźć włodarze miast przygranicznych, bo oni mają bardzo duże doświadczenia. To oni na co dzień każdego dnia musieli zarządzać w bardzo trudnej sytuacji pandemicznej, gdzie rodziny zostały podzielone, gdzie miejsca pracy były zagrożone, nie wspominając o zdrowiu i życiu – wyjaśniła Elżbieta Polak.

Podobne refleksje popłynęły ze strony niemieckiej. – Mamy współpracę w różnych zakresach, ale pandemia jest czymś zupełnie nowym. Potrzeba osobnych przepisów. Trzeba rozmawiać z ludźmi, którzy mają doświadczenia. Chcielibyśmy zorganizować konferencję, aby o tym porozmawiać i ustalić katalog zachowań i działań w trudnych sytuacjach – mówiła minister Katrin Lange. Marszałek poinformowała, że zarządzanie kryzysem i standardy działań w pandemii będzie tematem obrad Komitetu Współpracy Międzyregionalnej, który odbędzie się październiku w Gdańsku. Przypomnijmy, marszałek Elżbieta Anna Polak jak współprzewodniczącą Komitetu.

Rozmowa dotyczyła sytuacji związanej ze szczepieniami. W Niemczech, podobnie jak w Polsce spada zainteresowanie szczepieniami. Jednym z niemieckich pomysłów są mobilne punkty szczepień podczas festiwali, co ma zachęcić młodych do szczepień. Marszałek poinformowała, że Lubuskie będzie promować szczepienia m.in. podczas Pikników Zdrowia.

Marszałek poinformowała, że czas pandemii spowodował problemy w realizacji projektów transgranicznych. Poprosiła stronę niemiecką o zgodę na przedłużenie realizacji projektów. Zgodę na późniejsze rozliczenie wyraziła już także Unia Europejska. Pani Minister poinformowała, że podjęli już działania w tym zakresie, które zapewne zakończą się powodzeniem.

Rozmowa dotyczyła także współpracy w zakresie ochrony zdrowia – szczególnie polskich i niemieckich szpitali. Jako jedno z wyzwaniem popandemicznych wskazała współpracę gospodarczą i zaproponowała współpracę w ramach budowanego Parku Technologii Kosmicznych. Minister zaproponowała wizyty studyjne – gospodarcze, których celem ma być zacieśnienie współpracy. Mówiła także o nowym projekcie dla startupów zakładanych przez młodych Polaków. Program opiera się na preferencyjnych kredytach.

Marszałek zaprosiła także dzieci z Brandenburgii w podziękowanie za pomoc w czasie pandemii oraz do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru.

W spotkaniu udział wzięli także: (ze strony polskiej) Radosław Brodzik – Dyrektor Departamentu Współpracy Zagranicznej UMWL, (ze strony niemieckiej) Felix Schrandt – dyrektor biura minister oraz Christian Scharf – kierownik Wydziału ds. Współpracy z Polską.