fbpx
Obradował Zespół Ekspercki ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej ZWRP
22 listopada 2022
Likwidacja azbestu. Odbyło się seminarium NIK dla regionów
25 listopada 2022
Pokaż wszystkie

Obradowali skarbnicy województw

22 listopada br. odbyło się zdalne posiedzenie Komisji ds. Finansów Publicznych Związku Województw RP z udziałem  Skarbników Województw.

Tematami posiedzenia były główne kierunki zmian w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego oraz nowy okres programowania Unii Europejskiej 2021-2027 – udział wydatków zagranicznych w budżecie samorządów województw. Dyskutowano również o funduszach wspierających rozwój jednostek sektora samorządowego:

  • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na lata 2019-2028,
  • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na lata 2020-2021,
  • Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych,
  • Program Kolei + na lata 2019-2028,
  • Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST w 2021 r.