fbpx

Obradowało Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji

Ambasador Województwa Lubelskiego 2021 oraz laureaci Marki Lubelskie
30 sierpnia 2022
Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP
20 września 2022
Pokaż wszystkie

Obradowało Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji

13 września 2022 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się posiedzenie Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji pod przewodnictwem Województwa Lubelskiego przy Konwencie Marszałków Województw RP.

Posiedzenie Zespołu Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji prowadzili: Elwira Lorenz – p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Mariusz Bobel – Kierownik Oddziału Lubelskie Centrum Badań nad Innowacyjnością w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.
W spotkaniu uczestniczył Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz członkowie Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji z poszczególnych województw w Polsce.

Tematem przewodnim posiedzenia był stan procesu aktualizacji Regionalnych Strategii Innowacji oraz obszarów inteligentnych specjalizacji w poszczególnych regionach w Polsce. Obrady były również poświęcone aktualnym informacjom na temat przebiegu negocjacji Regionalnych Programów Operacyjnych w zakresie Celu Polityki 1, a także tematyce Krajowych Inteligentnych Specjalizacji i polityki innowacyjnej prowadzonej na poziomie krajowym.

źródło i foto: konwent.lubelskie.pl