fbpx

Opolskie. Powstanie nowoczesne centrum badawcze

Początek obchodów 100-lecia III Powstania Śląskiego
19 marca 2021
Marcowa sesja sejmiku opolskiego
30 marca 2021

24 marca br. w Opolu wmurowano kamień węgielny pod nowy obiekt Uniwersytetu Opolskiego. To będzie Międzynarodowe Centrum Badań i Rozwoju na rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, powstające dzięki funduszom unijnym. To szansa na realizację innowacyjnych projektów w regionie.

Marszałek Andrzej Buła, który uczestniczył w tym akcie, śmieje się, że historia powstawania centrum to także historia pełnienia przez niego funkcji marszałka województwa opolskiego. – W grudniu 2013 roku odbyło się pierwsze spotkanie z rektorem Nicieją  na temat pomysłu powstania takiego centrum. Dziś, po ponad siedmiu  latach, jest sukces tej współpracy.  Realizujemy wyjątkowe przedsięwzięcie, bo to nie jest łatwy projekt. Komisja Europejska narzuciła ostre kryteria, a sam projekt wart  jest prawie 43 miliony złotych – mówi marszałek. Podczas aktu wmurowania kamienia węgielnego marszałek dziękował obecnemu rektorowi UO prof. Markowi Masnykowi i wszystkim osobom pracującym przy tym projekcie. – Dziękuję im za to, że potrafili stworzyć trudną inżynierię finansową, niezbędną do jego realizacji i że dali nam szanse, byśmy takie innowacyjne projekty mogli realizować w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – podkreśla Andrzej Buła.

To miejsce ma służyć m.in. przedsiębiorcom z branży rolno-spożywczej, którzy będą mogli zlecać centrum badania wdrożeniowe. To także szansa dla obecnych studentów technologii żywienia i podobnych kierunków, którzy będą tu mogli znaleźć zatrudnienie.

Członek zarządu województwa Antoni Konopka podkreśla natomiast, że to będzie także ważne miejsce dla opolskich rolników. – Cztery tysiące litrów mleka to jeszcze niedawno były wyniki, jakie osiągali rolnicy. Dzisiaj te liczby są kilkakrotnie większe, ale wzrosty produkcji mamy już za sobą. Dzisiaj są nowe wyzwania przed rolnictwem i przetwórstwem rolno-spożywczym – by dostarczać żywność dobrej jakości przy jednoczesnej trosce o środowisk. Jeśli nałożymy na to zielony ład i nową politykę Unii Europejskiej, to jestem przekonany, że to, co zaproponuje Centrum, da olbrzymią szanse rolnictwu opolskiemu – mówi Antoni Konopka.

Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Marek Masnyk podkreśla, że w miejscu wmurowana kamienia węgielnego powstanie opolska część projektu, nazywanego w regionie „Projektem Pomologii”. – W części prószkowskiej już mury pną się do góry i myślę, że z sukcesem uda nam się cały projekt zrealizować – mówi.

Projekt prószkowskiej Pomologii to projekt powstania Międzynarodowego Centrum Badań i Rozwoju na rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego na terenie dawnej Królewskiej Akademii Rolniczej w Prószkowie oraz przy ulicy Oleskiej w Opolu. Cały wart jest około 43 miliony złotych, zaś jego dofinansowanie unijne to ponad 30 mln zł.