fbpx
Nagroda im. Pawła Adamowicza edycja 2022
24 października 2022
Rozwój rynku energetycznego w UE powinien uwzględniać wiele nośników energii
28 października 2022
Pokaż wszystkie

Parlament Europejski i Komitet Regionów łączą siły przed COP27

Parlament Europejski i Europejski Komitet Regionów wzywają państwa członkowskie do podniesienia celów klimatycznych i wzmocnienia wielopoziomowej współpracy.

Członkowie delegacji Europejskiego Komitetu Regionów na COP27 z zadowoleniem przyjmują poparcie Parlamentu Europejskiego dla pilnej potrzeby wspierania wielopoziomowej współpracy w zakresie globalnych działań w dziedzinie klimatu oraz potrzeby pełnego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych we wdrażanie porozumienia paryskiego. Parlament Europejski przegłosował rezolucję COP27 na sesji plenarnej w Strasburgu.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Vasco Alves Cordeiro powiedział: „W tym głosowaniu Parlament Europejski podziela apel Europejskiego Komitetu Regionów o dalsze uznanie ważnej roli, jaką rządy szczebla niższego niż krajowy odgrywają w skutecznych działaniach w dziedzinie klimatu. Liczymy na to, że prezydencja czeska i wszystkie państwa członkowskie uzyskają potwierdzenie tego uznania przez Radę ds. Środowiska w przyszłym tygodniu. Musimy przejść od zobowiązań do osiągnięć, ucząc się również z tego, co władze lokalne i regionalne już robią, i słuchając tego, czego potrzebują, aby móc zrobić więcej. Miasta i regiony muszą być upoważnione do kształtowania polityki klimatycznej na wszystkich szczeblach, ponieważ to one muszą wdrażać i realizować działania w dziedzinie klimatu.”

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (PL/PPE), przewodniczący komisji ENVE i grupy roboczej Green Deal Going Local, powiedział: „W kontekście obecnego kryzysu energetycznego i kryzysu klimatycznego popieram apel Parlamentu Europejskiego o lepsze kierowanie środków finansowych do władz lokalnych i regionalnych w celu sprostania tym wyzwaniom. Przed COP27 potwierdzamy nasze ambicje klimatyczne i zobowiązanie do realizacji celów porozumienia paryskiego oraz ponawiamy nasz apel o bezpośredni dostęp miast i regionów do funduszy UE w celu realizacji projektów Zielonego Ładu.”

Olgierd Geblewicz (PL/EPL), marszałek województwa zachodniopomorskiego, powiedział: „Gratulujemy naszym kolegom z Parlamentu Europejskiego przyjęcia rezolucji COP27, w której uznaje się kluczową rolę, jaką miasta i regiony odgrywają w realizacji działań na rzecz klimatu i osiąganiu celów klimatycznych UE. Delegatura UE będzie miała wsparcie swoich miast i regionów jako nowi dyplomaci klimatyczni. Olgierd Geblewicz jest sprawozdawcą opinii „Rola KR-u we wzmacnianiu dyplomacji klimatycznej na szczeblu niższym niż krajowy przed COP27 i COP28”.

Jakub Chelstowski (PL/ECR), marszałek województwa śląskiego powiedział: „W regionie Śląska jesteśmy liderami ważnych innowacyjnych i zrównoważonych zmian. Musimy jednak zwiększyć tempo transformacji. Wraz z pandemią COVID-19, kryzysem energetycznym, wysoką inflacją i wojną na Ukrainie przypominamy sobie o bezbronnym świecie, w którym żyjemy, i o potrzebie budowania odporności w coraz bardziej nieprzewidywalnym świecie.”

 

W rezolucji PE COP27 uznano pilną potrzebę wielopoziomowych i opartych na współpracy działań oraz zaangażowania władz lokalnych i regionalnych we wdrażanie porozumienia paryskiego. Popierane jest lokalne podejście do przystosowania się do zmiany klimatu i ochrony różnorodności biologicznej, wzywa się do obowiązkowych testów przystosowania się do zmiany klimatu i podatności na zmiany klimatu na szczeblu lokalnym, podkreśla się potrzebę lepszego kierowania zasobów finansowych na szczebel lokalny i uznaje proces edynburski za przykład integracyjnego podejścia „całego rządu”.

 

Źródło, grafika: cor.europa.eu