fbpx
Gala Plebiscytu Mistrzowie Agro 2024 w woj. podkarpackim
Gala Plebiscytu Mistrzowie Agro 2024 w woj. podkarpackim
23 czerwca 2024
Rodzina Ulmów Patronami Podkarpacia
Rodzina Ulmów Patronami Podkarpacia
8 lipca 2024
Pokaż wszystkie

Pieniądze dla lokalnych wspólnot Podkarpacia

Inicjatywy, które wspieramy, skierowane są do aktywnych i cieszymy się, że aktywne gminy i ich mieszkańcy po nie sięgają – mówił wicemarszałek Piotr Pilch, a wicemarszałek Karol Ożóg dodał – gratulujemy beneficjentom i zachęcamy do korzystania z dostępnych środków, które na Państwa czekają – podkreślił wicemarszałek Ożóg.

Słowa te padły w urzędzie marszałkowskim, gdzie wicemarszałek województwa Piotr Pilch oraz wicemarszałek województwa Karol Ożóg podpisali umowy z 86 gminami z regionu, w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025. Umowy dotyczyły realizacji działańw ramach „Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi” oraz inicjatywy „Uniwersytet Samorządności”.

W ramach przeprowadzonych w 2024 roku naborów wniosków, Samorząd Województwa Podkarpackiego udzieli 86 gminom pomoc finansową w wysokości prawie 1,9 mln zł. W tym prawie 1,6 mln złotych to pieniądze dla 84 gmin, które realizują właśnie działania w ramach Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi. Kolejne prawie 260 tysięcy złotych zostanie podzielone między 18 gmin, które realizują II etap koncepcji „Uniwersytet Samorządności”.

Jak mówił podczas uroczystości podpisania umów wicemarszałek Karol Ożóg, samorząd województwa pełni szczególną rolę w ramach wspierania procesu rozwoju obszarów wiejskich, w skali kraju będąc liderem.

Jednym z instrumentów tego rozwoju są wojewódzkie programy wsparcia, takie jak Podkarpacki Program Odnowy Wsi. W skali kraju realizowanych jest kilka tego typu instrumentów, finansowanych z budżetów samorządów województwa. Z uwagi na posiadane doświadczenie można postawić tezę, że Podkarpackie jest w gronie liderów realizujących ten rodzaj wsparcia – podkreślał wicemarszałek Ożóg.

Mówiąc o działaniach w ramach Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi podkreślał, że dają one szansępraktycznej realizacji aktywności i pomysłowości społeczności wiejskiej. Przypomniał, że w tym roku z pieniędzy skorzysta 84 wnioskodawców, na łączną kwotę pomocy 1,6 mln złotych.

Wsparcie na dofinansowanie pojedynczego projektu wynosi 20 tys. złotych, a gmina dokłada drugie tyle. Widzimy jaką ta inicjatywa cieszy się popularnością. Umożliwia ona bowiem realizację pomysłów, pochodzących bezpośrednio od lokalnych społeczności, sprecyzowanych w treści sołeckich strategii odnowy wsi (SSOW).W ramach możliwych do realizacji przedsięwzięć są zagospodarowanie i wyposażenie świetlic, remonty domów kultury, domów ludowych, remiz OSP, wykonanie siłowni plenerowych, placów zabaw oraz innej infrastruktury służącej integracji społecznej – zaznaczył wicemarszałek Karol Ożóg, gratulując sołectwom ich aktywności.

Przedmiotem dofinansowania w ramach Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi może być również zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprawiające estetykę miejscowości, zachowanie, odtwarzanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz podtrzymanie tradycji społeczności lokalnych.

Dziękujemy za to, że nasze sołectwa mogą korzystać z programu. O środki z niego aplikujemy od dawna, dzięki temu wszystkie sołectwa gminy Markowa już z tej pomocy skorzystały. W tym roku środki zostaną przeznaczone na modernizację palcu zabaw w Tarnawce – mówił w Rzeszowie wójt Markowej Aleksander Cwynar.

W urzędzie marszałkowskim podpisano dziś także 18 umów w ramach inicjatywy „Uniwersytet Samorządności”. Aż 16 z podpisujących umowy gmin, skorzysta w tym roku z obu komponentów Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.

To działanie to element kształtowania polityki rozwoju obszarów wiejskich, uczy, daje odwagę do starań po pozyskiwanie środków, zachęca do aktywności i szkolenia się. W 2018 roku pojawił się pomysł poszerzenia programu o komponent szkoleniowy i od kilku lat świetnie się to sprawdza. Te inicjatywy szkoleniowe mogą odbywać się w ramach sześciu blokówtematycznych – bloku historycznego,samorządowo-obywatelskiego,ekologicznego, etnograficznego,promocyjno-gospodarczego oraz bloku zajęć praktycznych. W ich ramach można organizować seminaria, wykłady, warsztaty czy stricte praktyczne zajęciamówił podczas uroczystości wicemarszałek Piotr Pilch, który przez kilka lat nadzorował wdrażanie środków w ramach PROW.

W tym roku w projekcie uczestniczy 18 gmin. Dofinansowanie przeznaczone na wsparcie inicjatywy to ponad 260 tys. zł. Wysokość wsparcia pojedynczego projektu nie przekroczy 15 tys. zł. Planowane jest przeprowadzenie 110 szkoleń różnego rodzaju, w których udział weźmie ok. 2 900 mieszkańców Podkarpacia.

Gmina Rymanów realizuje program uniwersytetu od 2021 roku. Pierwsze działania dotyczyły wyposażenie ośrodka kultury w niezbędnysprzęt. Później rozpoczęliśmy przeprowadzać warsztaty, aktywizujące mieszkańców, m. in warsztaty zielarskie, kursy pierwszej pomocy, rękodzieła. Najciekawsze jest to, że grupa, która zawiązała się w ramach uniwersytetu samorządności, a która wykonywała prace plastyczne, wyszła daleko poza ramy projektu. Cały czas spotykają się i tworzą. I to jest największy sukces – podkreślał burmistrz Rymanowa Grzegorz Wołczański.

Podkarpacki Program Odnowy Wsi wdrażany jest od 2012 roku, obecnie trwa realizacja jego III edycji. Łącznie w ramach dotacji udzielono pomocy finansowej na łączną kwotę przekraczającą 10 mln zł. Do programu przyjęto 320 sołectw, w których utworzono Sołeckie Grupy Odnowy Wsi, zrealizowano blisko 900 zadań, a mieszkańcy w ramach pracy własnej przepracowali ponad 43 tys. godzin. W działania zaangażowano ok. 1 250 partnerów. Efektem działań jest doposażenie 34 placówek, w których prowadzone są inicjatywy szkoleniowe, zorganizowanie blisko 300 inicjatyw szkoleniowych oraz przeszkolenie 8 tysięcy mieszkańców.

podkarpackie.pl