fbpx
Teatr w Płocku ma nową pracownię
22 kwietnia 2024
Ruszyła Płocka Akademia Przedsiębiorczości i Innowacyjności
Ruszyła Płocka Akademia Przedsiębiorczości i Innowacyjności
20 maja 2024
Pokaż wszystkie

Płock i Sierpc z dofinansowaniem sejmiku

Płock i Sierpc z dofinansowaniem sejmiku

Samorząd Województwa Mazowieckiego pomoże w realizacji kolejnych projektów w regionie płockim. Miasta Płock i Sierpc na rewitalizację miejsc pamięci oraz edukację z zakresu zdrowia psychicznego otrzymały łącznie prawie 270 tys. zł.

W tym roku samorząd województwa realizuje 22 autorskie zadania i programy wsparcia, w ramach których gminy i powiaty mogą otrzymać dofinansowanie na wykonanie inwestycji ważnych dla rozwoju lokalnych społeczności.

– Na realizację programów wsparcia przeznaczyliśmy rekordowy miliard złotych. Od początku roku podpisujemy umowy z lokalnymi samorządami, dzięki czemu wiele z inwestycji już się rozpoczęło. Tym razem środki pozwolą na renowację ważnych dla społeczności miejsc pamięci czy edukację zdrowotną – podkreśla marszałek Adam Struzik.

W trosce o zdrowie psychiczne

Do Płocka trafi prawie 150 tys. zł na działania związane z promocją zdrowia psychicznego i profilaktyką zaburzeń wśród mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży.

W ramach programu „Mazowsze dla zdrowia psychicznego” o wsparcie mogły ubiegać się powiaty i miasta na prawach powiatu. Dofinansowanie obejmowało inicjatywy dotyczące promocji zdrowia i edukacji z zakresu zdrowia psychicznego. Mogły one być prowadzone w formie np. poradnictwa indywidualnego i grupowego, programów psychoedukacyjnych czy warsztatów i szkoleń.

W Płocku dzięki wsparciu władz regionu zostaną zrealizowane dwa projekty. Na pierwszy z nich pn. „Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna z zakresu zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Płocka” miasto otrzymało 100 tys. zł. Z kolei na zadanie „Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez specjalistyczne wsparcie kadr z terenu miasta Płocka” pozyskało ponad 49 tys. zł.

Odnowienie miejsc pamięci

„Mazowsze dla miejsc pamięci” to program Samorządu Województwa Mazowieckiego, w ramach którego gminy i powiaty mogły pozyskiwać środki na rewitalizację, modernizację, konserwację, a także tworzenie nowych miejsc pamięci takich jak: pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, nagrobki czy tablice upamiętniające wydarzenia lub postacie historyczne. Wsparciem mogły być objęte obiekty związane m.in. z działaniami prowadzonymi na rzecz odzyskania lub obrony niepodległości Polski, a także wydarzenia i postacie znaczące dla narodu i państwa polskiego oraz województwa mazowieckiego, w szczególności osoby, które walczyły o wolność i suwerenność Polski lub były ofiarami represji władz zaborczych i reżimów totalitarnych, a także miejsca ich spoczynku, walk i męczeństwa.

W regionie płockim wsparcie otrzymały dwa projekty. Płock na renowację kapliczki przy ul. Asnyka dostał ponad 85 tys. zł. Z kolei Sierpc na remont pomnika upamiętniającego ofiary zbrodni katyńskiej pozyskał prawie 35 tys. zł.

mazovia.pl