fbpx
Mazowiecki Lider Cyfryzacji poszukiwany
Mazowiecki Lider Cyfryzacji poszukiwany
5 kwietnia 2024
Płock i Sierpc z dofinansowaniem sejmiku
Płock i Sierpc z dofinansowaniem sejmiku
13 maja 2024
Pokaż wszystkie

Teatr w Płocku ma nową pracownię

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku zyskał nową pracownię stolarsko-modelarską. Samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel ponad 4 mln zł.

Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego w przeciągu dwóch lat zbudowano nowoczesną pracownię stolarsko-modelarską o powierzchni 587 m2. Budynek, w którym będą przygotowywane dekoracje teatralne, powstał przy ul. Harcerskiej 39. Obiekt jest w całości monitorowany. W uroczystym otwarciu wziął udział marszałek Adam Struzik.

Teatr realizuje w sezonie od 6 do 8 premier. Każda dekoracja jest niepowtarzalna, realizowana według innych projektów i wymogów scenograficznych. To nie jest seryjna produkcja, ale twórczość, która wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego własna pracownia w teatrze to duże ułatwienie zarówno dla placówki, jak i dla rzemieślnika, który zna charakter swojej pracy.

Przychodzimy do teatru, podziwiamy dekoracje, kostiumy, fantazyjne peruki, ale niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, że teatr to również zakład produkcyjny – do każdej premiery wytwarza się dekoracje, szyje kostiumy, tworzy peruki. Nie byłoby to możliwe bez fachowców – rzemieślników teatralnych: stolarzy, malarzy, butaforów, krawców, perukarzy i bez pracowni, w których one powstają. Bez nich nie będzie prawdziwego teatru, z jego magią, kolorytem i tajemniczością.

Jedną z podstawowych pracowni jest stolarnia i malarnia. To w niej wytwarza się dekoracje i nadaje się im sceniczny wyraz, maluje i ozdabia. Przykładem są „Damy i huzary” Aleksandra Fredry – kiedy rozpoczyna się przedstawienie, widz znajduje się wewnątrz szlacheckiego dworku z XIX w. Jest balkon, ba nawet dach.

Pierwotnie pracownie stolarska i malarska mieściły się w postindustrialnych pomieszczeniach przy ulicy Sienkiewicza 48. W 2022 r. względu na kolejny etap rewitalizacji Starówki, musiano opuścić dotychczas zajmowane pomieszczenia. Podjęto starania o nową pracownię i budowę obiektu na potrzeby stolarni, którą zaprojektowano na działce położnej w Płocku przy ul. Harcerskiej 39. Nieruchomość tę teatr otrzymał w 2017 r. w ramach użyczenia od Samorządu Województwa Mazowieckiego. Na realizację nowej stolarni i malarni, niezbędnej do prowadzenia działalności, płocki teatr otrzymał dotację od Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości ponad 4 mln zł.

13 listopada 2023 r. obiekt został oddany do użytku. Rozpoczął się proces wyposażania poszczególnych pomieszczeń w maszyny stolarskie i pozostały sprzęt techniczny: najnowszej generacji maszyny stolarskie oraz ploter frezujący, dzięki któremu można tworzyć elementy scenografii w formacie 3D. Urządzenia te pozwalają na technologiczną sprawność przy planowaniu i budowie dekoracji oraz rekwizytów (obróbka drewna, odciąg trocin, składowanie dekoracji, malowanie, i prace butaforskie). W pracowni mogą powstawać dekoracje imponujących rozmiarów – płocka scena jest szeroka na 17 m, a w głąb 22 m.

mazovia.pl