fbpx
Spotkanie Konwentu Dyrektorów WUP we Wrocławiu
24 września 2023
Łukasz Porycki - wicemarszałek województwa lubuskiego
Ludzie regionów – Łukasz Porycki, wicemarszałek województwa lubuskiego
29 września 2023
Pokaż wszystkie

Po wrześniowym posiedzeniu KWRiST

Po wrześniowym posiedzeniu KWRiST

Wrześniowe posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego już za nami. Podczas trwania obrad poruszano nie tylko bieżące kwestie, ale także wręczono nagrody laureatom XX konkursu im. Profesora Michała Kuleszy.

Posiedzenie komisji tradycyjnie już odbyło się w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 27 września w Warszawie. Rozpoczęto je od wręczenia nagród laureatom konkursu organizowanego przez redakcję miesięcznika „Samorząd Terytorialny” i jego wydawcę Wolters Kluwer Polska na najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie poświęcone tematyce samorządowej. ZWRP od lat jest partnerem konkursu.

Więcej informacji na temat jego przebiegu oraz laureatów tegorocznej edycji:

Wyniki XX edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy – Polskie Regiony

Podczas posiedzenia KWRiST pozytywnie zaopiniowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (chodzi tu konkretnie o zespoły ratownictwa medycznego). ZWRP zgłosiło uwagi i sugestie, którym Ministerstwo – w znacznej mierze – wyszło naprzeciw.

Pozytywną opinię wydaną przez Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu zebrały także propozycje zasad i kryteriów podziału środków rezerwy subwencji ogólnej w roku 2024 (Ministerstwo Infrastruktury).

Wnikliwie o WORD-ach

Województwa szczególnie mocno zaangażowały się w projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz dokumentów stosowanych w tych sprawach (nr 308). W tej kwestii do dyskusji włączyło się nie tylko ZWRP jako przedstawicielstwo regionów, ale także bezpośredni ich przedstawiciele (Województwo Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie, Lubelskie, Wielkopolskie). Pierwotnie projekt nie został zaopiniowany przez Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu ze względu na potrzebę przedyskutowania zgłoszonych uwag ZWRP. Te jednak zostały wnikliwie omówione i ostatecznie projekt został zaopiniowany pozytywnie. Pozytywną opinię uzyskał także projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu przed komisją weryfikacyjną oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów. W przypadku tego projektu ZWRP nie zgłaszał uwag.

Bez pozytywnej opinii

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych negatywnie natomiast zaopiniował projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Ministerstwo Finansów). Strona samorządowa uznała, że nie uwzględniono w projekcie uwag i stanowiska podpisanego przez większość korporacji.
Negatywnie także zaopiniowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku dotyczącego aktu planowania przestrzennego.


ZWRP włącza się kampanię profrekwencyjną i zachęca do wzięcia udziału w wyborach. Już 15 października ważny dzień dla Polaków!