fbpx
korona wirusy
Wielkopolski samorząd pomaga medykom
8 kwietnia 2021
paragraf
Niefortunny błąd legislacyjny utrudnia pomoc przedsiębiorcom
12 kwietnia 2021
Pokaż wszystkie

Podkarpackie inwestycje w zdrowie

oddział szpitalny

Pacjenci z Podkarpacia zyskają nowoczesne świadczenia w zakresie leczenia chorób układu oddechowego z uwzględnieniem chorób cywilizacyjnych. Komitet Sterujący RPO zdecydował o rozszerzeniu o kolejne etapy realizacji projektu, w wyniku którego zostaną rozbudowane budynki należące do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie, przy ulicy Rycerskiej. Szpital obejmie także specjalistyczną opieką ozdrowieńców po przebytym koronawirusie.

Realizacja projektu „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją,” został podzielony na trzy etapy. W ramach pierwszego etapu, którego realizacja właśnie dobiega końca, do szpitala położonego w Rzeszowie przy ulicy Rycerskiej, został dobudowany budynek D, natomiast budynki A, B i C zostały w minimalnym zakresie przebudowane. Wartość zadania w pierwszym etapie to ok. 46 mln zł, z czego 38,5 mln to środki RPO WP.

Kolejne dwa etapy o wartości ok. 34 mln zł rozpoczną się jeszcze w tym roku. Obejmują one dalszą przebudowę budynków wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej, instalacji wewnętrznych, zagospodarowaniem terenu Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie. Projekt obejmuje także zakup wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług zdrowotnych, w tym także sprzętu medycznego, m.in. do diagnozowania i leczenia COVID-19. Wartość całego projektu to kwota ok. 80 mln zł – środki finansowe na ten cel zostały zabezpieczone w ramach RPO WO, budżetu państwa i budżetu województwa.

Spełnienie kompleksowości diagnostyki, hospitalizacji i rehabilitacji w jednym ośrodku jest istotne dla działań zdrowotnych na całym Podkarpaciu. Celem nadrzędnym stało się ukończenie inwestycji w pełnym zakresie projektowym, tak aby wszystkie komórki medyczne znajdowały się w jednym budynku i stanowiły ciągły kompleks leczniczy. Założeniem projektu jest także objęcie opieką przychodnianą i hospitalizacyjną pacjentów z mukowiscydozą co wpisuje się w strategię rozwoju województwa podkarpackiego.

W wyniku rozbudowy szpitala zostanie też utworzony Odział Rehabilitacji Pulmonologicznej, który jako pierwszy na Podkarpaciu przyjmie pacjentów z chorobami układu oddechowego i ozdrowieńców COVID-19 w celu hospitalizacji oraz kontynuacji leczenia w ramach  ambulatoryjnej opieki.

Kolejnym rozwiązaniem, które pozwoli na diagnostykę pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, jak również innych chorób układu oddechowego będzie utworzony w ramach szpitala, kompleks Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej z Pracownią bronchoskopii, pozwalającą na wykonanie bronchoskopii z ultrasonografią wewnątrz oskrzelową (EBUS-TBNA).

W szpitalu powstanie także oddział badania bezdechu nocnego oraz nowoczesna Izba Przyjęć pozwalająca na izolację chorych na Covid-19. Wydzielone zostaną strefy dla osób bez objawów infekcji, z podejrzeniem lub z rozpoznaniem choroby. Nowa struktura i organizacja Izby Przyjęć pozwoli na stosowanie wstępnej kwalifikacji typu pretriage i triage. Transport pacjentów z Izby Przyjęć do Oddziałów będzie odbywał się przydzieloną w tym celu windą z pomieszczeń Izby Przyjęć i izolatki, z pominięciem głównego traktu komunikacyjnego, co również ograniczy możliwości rozprzestrzeniania się zakażenia i innych chorób.

W odpowiedzi na zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców województwa wywołane pandemią koronawirusa, Samorząd Województwa Podkarpackiego zdecydował w ubiegłym roku o otworzeniu w szpitalu poradni leczenia powikłań SARS-CoV-2. Wysokospecjalistyczna poradnia dla „ozdrowieńców”, czyli osób, które wyzdrowiały z choroby wywołanej przez koronawirusa funkcjonuje już od 1 lipca ubiegłego roku i jest innowacyjna w skali kraju i Europy. Pacjenci przechodzą w niej regularne badania, a w razie powikłań są kierowani do specjalistów.

źródło: podkarpackie.pl