fbpx

Podlaskie samorządy rozwijają e-usługi z dotacjami z funduszy europejskich

Konferencja – Rola i znaczenie transportu kolejowego w regionach Europy
3 listopada 2021
Konsultacje projektu Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030
9 listopada 2021
Pokaż wszystkie

Podlaskie samorządy rozwijają e-usługi z dotacjami z funduszy europejskich

Symboliczne czeki na realizację e-usług przedstawicielom: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, gminy Jedwabne, Goniądz oraz miasta Wysokie Mazowieckie wręczyli w środę, 3 listopada, marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki i wicemarszałek regionu Marek Olbryś. Dotacje z funduszy europejskich na ten cel otrzyma łącznie 15 podmiotów, dzięki zwiększeniu puli konkursu do blisko 35 mln zł.

– E-usługi to nie tylko usprawnienie działania urzędów, instytucji, to nie tylko informatyzacja, ale to też przedsięwzięcie, które bardzo dobrze sprawdziło się podczas pandemii. Wiele spraw można było załatwić drogą elektroniczną, tak, żeby nie narażać ani urzędników, ani samego siebie na zarażenie wirusem – mówił podczas konferencji marszałek Artur Kosicki. – Mam nadzieję, że przekazane fundusze dobrze przysłużą się mieszkańcom regionu.

Marszałek podkreślił też, że elektroniczne usługi zwiększają dostępność urzędów dla osób z niepełnosprawnościami.

Przekazane w środę czeki ułatwią życie mieszkańcom kilkudziesięciu podlaskich gmin i miast. Największym beneficjentem jest Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (ZGWWP). Dzięki dotacji w wysokości ponad 12 mln zł, Związek stworzy platformę e-usług. Skorzystają z niej partnerzy projektu, gminy: Bielsk Podlaski, Rutki, Wyszki, Augustów, Jasionówka, Raczki, Klukowo, Mońki, Narewka, Nowinka, Grajewo, Szczuczyn, Szepietowo, Piątnica, Kulesze Kościelne, Wąsosz, Rudka, Czeremcha, Przytuły, Gródek, Śniadowo, Zbójna, Szudziałowo, Michałowo, Wysokie Mazowieckie, Orla, Brańsk, Mały Płock, Turośń Kościelna, Stawiski, Tykocin, Zabłudów, Czyżew, Juchnowiec Kościelny, Zambrów, Miasto Brańsk. Z myślą o nich planowane jest także stworzenie centrum wsparcia.

– Usługi cyfrowe skrócą  czas obsługi w urzędach, pozwolą na szybsze procedowanie spraw, oszczędzą czas i zdrowie oraz środowisko. Dziękuję za znaczące wsparcie w imieniu 36 gmin, które we wniosku partnerskim aplikowały o te środki – mówił Grzegorz Jakuć, prezes zarządu ZGWWP.

Opinie mieszkańców gmin i miast objętych projektem, dotyczące polepszenia jakości obsługi, mają być sprawdzane poprzez monitoring usług i zadowolenia interesantów.

Z dotacji na rozwój e-usług skorzystają także mieszkańcy Wysokiego Mazowieckiego. Dofinansowanie w wysokości ponad 1,43 mln zł pozwoli na uruchomienie platformy e-administracji z usługami: e-podatki, e-zaświadczenia, e-zezwolenia, e-odpady, e-drogi, e-wizyta, e-nabory. Wartość przedsięwzięcia to ponad 1,68 mln zł.

– Pieniądze będą przeznaczone na zakup sprzętu, nowej serwerowni, szkolenia i różnego rodzaju licencje i zezwolenia. W naszym urzędzie wszystkie sprawy są załatwiane drogą elektroniczną, a  te środki pomogą ten proces usprawnić – powiedział Jarosław Siekierko, burmistrz miasta Wysokie Mazowieckie.

Gmina Jedwabne otrzyma ponad milion zł dofinansowania. Dzięki realizacji projektu, jej mieszkańcy zyskają dostęp do pełnego pakietu e-usług. Będą mogli za pośrednictwem platformy – portalu internetowego – złożyć wnioski, deklaracje, uzyskać zaświadczenia czy wnieść wymagane opłaty. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 1,27 mln zł.

– Dziękuję za tak ogromne wsparcie. Dzięki tym środkom nasi mieszkańcy bez wychodzenia z domu będą mogli załatwić szereg urzędowych spraw – powiedział Adam Niebrzydowski, burmistrz Jedwabnego.

Na nowoczesne technologie postawiła też Gmina Goniądz. Dofinansowanie w tym przypadku wyniosło blisko 990 tys. zł. Pieniądze pozwolą kupić nowoczesny sprzęt zapewniający niezawodność funkcjonowania systemów informatycznych i odpowiednią ochronę danych przetwarzanych przez urząd. W tym przypadku rozwój e-usług to gwarant szybszego pozyskiwania informacji przez interesantów. Łączny koszt inwestycji wynosi ponad 1,17 mln zł.

– Zapewniam, że środki będą spożytkowane dobrze, z myślą o mieszkańcach. Zmodernizujemy całą infrastrukturę informatyczną w urzędzie miasta w Goniądzu, co przełoży się na lepsze i szybsze załatwianie spraw. W dzisiejszych czasach obsługa petentów powinna być traktowana w sposób priorytetowy. Dzięki tym pieniądzom, obsługa i sprawność zarządzania oraz prowadzenia urzędu przyczyni się do lepszego funkcjonowania administracji –  mówił Grzegorz Dudkiewicz, burmistrz Goniądza.

Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na dotacje dotyczące e-usług był skierowany do samorządów i jednostek administracji rządowej. Mogły w nim wnioskować o dotację na: aktualizację i integrowanie katalogu świadczonych e-usług, ich promocję, udostępnienie zasobów rejestrów publicznych, zakup i wdrożenie  aplikacji/oprogramowania zapewniającego elektroniczną dostępność urzędu i jego usług dla osób z niepełnosprawnością oraz mniejszości, a także na rozwój niezbędnej infrastruktury informatycznej.

Pierwotnie pula konkursu wynosiła 15 mln zł. Zarząd województwa zdecydował o jej zwiększeniu do blisko 35 mln zł. Dzięki temu wsparcie uzyskały wszystkie podmioty, których wnioski zostały ocenione pozytywnie.