fbpx

Konferencja – Rola i znaczenie transportu kolejowego w regionach Europy

Komisja Europejska
Za przyspieszeniem inwestycji unijnych
29 października 2021
Podlaskie samorządy rozwijają e-usługi z dotacjami z funduszy europejskich
4 listopada 2021
Pokaż wszystkie

Konferencja – Rola i znaczenie transportu kolejowego w regionach Europy

Dom Polski Wschodniej w Brukseli wraz z przedstawicielstwem PKP S.A. w Belgii oraz Europejskim Komitetem Regionów zapraszają do udziału w konferencji pt. „Rola i znaczenie transportu kolejowego w regionach Europy. Budowanie efektywnych regionalnych systemów transportowych opartych na kolei.”, która odbędzie się 17 listopada 2021.

Konferencja organizowana jest w ramach Europejskiego Roku Kolei, którego głównym celem jest zachęcanie do podejmowania przez Unię, państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne oraz inne organizacje wysiłków na rzecz zwiększania udziału kolejowego transportu pasażerskiego i towarowego w europejskim transporcie.

Europejski Rok Kolei jest wyjątkową okazją do współpracy z Parlamentem Europejskim, Radą, państwami członkowskimi, władzami lokalnymi i regionalnymi, sektorem kolejowym, społeczeństwem obywatelskim i innymi zainteresowanymi stronami, a także z różnymi dyrekcjami generalnymi Komisji Europejskiej.

Do połowy 2022 r. szereg imprez, kampanii i inicjatyw promuje kolej jako zrównoważony, innowacyjny i bezpieczny sposób transportu. Wydarzenia te podkreślą korzyści dla ludzi, gospodarki i klimatu. Zwracają również uwagę na kwestie, które należy jeszcze rozwiązać, aby stworzyć prawdziwy jednolity europejski obszar kolejowy bez granic.

W związku z powyższym oraz trwającymi w polskich samorządach przygotowaniami do opracowania kompleksowych planów transportu na poziomie regionalnym na lata 2021-2027, które będą podstawą do ubiegania się o fundusze unijne w obecnej perspektywie finansowej, Przedstawicielstwo PKP w Belgii oraz Marszałkowie Polski Wschodniej zaproponowali  organizację konferencji, której tematem będzie rola i znaczenie transportu kolejowego w regionach, w tym najlepsze praktyki budowania efektywnych regionalnych systemów transportowych w oparciu o zrównoważone ich formy jaką jest właśnie kolej.

Eksperci Komisji Europejskiej, samorządowcy z Polski i zagranicy, przedstawiciele sektora kolejowego (zarządcy infrastruktury kolejowej, przewoźnicy)  podzielą się z uczestnikami swoim doświadczeniem, a przede wszystkim najlepszymi praktykami i know-how w zakresie efektywnego planowania, organizacji i rozwoju ruchu kolejowego w ujęciu regionalnym włączając w to szeroko rozumiane nowoczesne rozwiązania skierowane do klientów kolei ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji, zintegrowanych systemów biletowych, mikro mobilności i usług door2door.

Konferencja będzie również okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, dyskusji na temat największych wyzwań w sektorze transportu (koniecznej redukcji emisji CO2 i przechodzenia na jego zrównoważone formy), a także przedstawienia planów rozwoju kolei w przyszłości zarówno w Polsce Wschodniej, jak i Europie w oparciu o unijne cele ujęte w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i Europejskiej Strategii Inteligentnej i Zrównoważonej Mobilności.

Konferencja będzie skierowana do przedstawicieli władz samorządowych szczebla regionalnego, powiatowego i gminnego, ekspertów zajmujących się transportem publicznym w instytucjach unijnych i  publicznych, stowarzyszeń mających w kompetencjach działania związane z przewozem pasażerskim, zarządców infrastruktury kolejowej oraz przedsiębiorstw związanych z branżą logistyczną.

Konferencja zostanie podzielona na dwa panele tematyczne moderowane w formie dyskusji: 1) Rola i znaczenie kolei w regionach, budowanie efektywnych regionalnych systemów transportowych w oparciu o kolej oraz 2) Doświadczenie użytkownika (customer experience) – czyli podnoszenie jakości i atrakcyjności usług w sektorze kolejowym, poprzez innowacje, cyfryzacje, usługi door2door etc.

Wydarzenie zorganizowane będzie w siedzibie Europejskiego Komitetu regionów –  zgłoszenia należy przesyłać do 15 listopada na adres: info@eastpoland.eu

Przebieg konferencji będzie można śledzić także przez Internet.

źródło: eastpoland.eu