fbpx
Bartometr Komitetu Regionów
22 października 2021
Konferencja – Rola i znaczenie transportu kolejowego w regionach Europy
3 listopada 2021
Pokaż wszystkie

Za przyspieszeniem inwestycji unijnych

Komisja Europejska

Europosłowie i unijni samorządowcy z Komitetu Regionów wezwali władze europejskie i krajowe do przyspieszenia przygotowywania nowych programów inwestycyjnych realizowanych ze środków unijnych.

Podczas wspólnego posiedzenia członkowie Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI) Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu Europejskiego Komitetu Regionów (COTER) omówiono wyzwania związane z nowym okresem programowania unijnego budżetu i Funduszem Odbudowy (Next Generation EU). Uczestnicy posiedzenia wezwali władze europejskie i krajowe do przyspieszenia przygotowywania nowych programów inwestycyjnych oraz do wzmocnienia synergii między krajowymi planami odbudowy i odporności a polityką spójności, mając na uwadze konieczność unikania powielania działań i zagwarantowanie, że cele krajowych planów naprawy będą zgodne z zasadami spójności.

Europosłowie i samorządowcy domagają się od państw członkowskich, aby zagwarantowały „szersze” terytorialne wdrażanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Chcą też, aby priorytetowo traktowane były regiony słabiej rozwinięte i regiony w okresie przejściowym, a także te najbardziej dotknięte skutkami społeczno-gospodarczymi kryzysu związanego z pandemią COVID – 19.

Przewodniczący komisji REGI Parlamentu Europejskiego Younus Omarjee zaznaczył, że władze samorządowe czekają teraz na unijne środki, aby wzmocnić szybkie ożywienie gospodarcze. „Krótko-, średnio- i długoterminowe priorytety polityki spójności to zmniejszanie różnic społecznych, gospodarczych i terytorialnych między regionami UE. Jest to kamień węgielny Unii Europejskiej” – powiedział eurodeputowany.

Przewodnicząca Komisji COTER Komitetu Regionów Isabelle Boudineau powiedziała, że europejskie regiony i miasta potrzebują Unii Europejskiej w takim samym stopniu, w jakim UE potrzebuje regionów i miast, aby osiągnąć sukces w odbudowie i transformacji ekologicznej. Przekonywała, że Unia i jej państwa członkowskie muszą zaufać władzom regionalnym i lokalnym.

„Znamy nasze terytoria i ich potrzeby. W związku z tym jesteśmy w stanie najlepiej realizować priorytety europejskie w różnych kontekstach terytorialnych. Ponowna nacjonalizacja w trakcie przygotowywania europejskiego planu naprawy gospodarczej była błędem. Nie powtarzajmy tego błędu wykluczając regiony i miasta z wdrażania tego planu” – mówiła Boudineau.

Komisarz UE ds. spójności i reform Elisa Ferreira oświadczyła, że polityka spójności jest ważniejsza niż kiedykolwiek. „Naszą misją na najbliższe dziesięć lat jest inwestowanie w ożywienie gospodarcze i transformację ekologiczną wszystkich regionów oraz w transformację cyfrową, która nie pozostawia nikogo w tyle i pozwala uniknąć nowej przepaści cyfrowej” – podkreśliła komisarz.

„Wykorzystajmy w sposób odpowiedzialny i celowy tę unikalną okazję – wiążącą się z wyjątkowymi poziomami finansowania spójności i korzystnym postrzeganiem przez społeczeństwo – do stworzenia czegoś, z czego dumne będą przyszłe pokolenia” – apelowała.

Polityka spójności, dysponująca kwotą 392 mld euro na lata 2021–2027, pozostaje główną polityką inwestycyjną UE mającą na celu zmniejszenie dysproporcji między regionami UE i wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii. Z myślą o skoncentrowaniu co najmniej 30 proc.  funduszy UE na przeciwdziałaniu zmianie klimatu nowa generacja funduszy spójności stała się również jednym z głównych narzędzi inwestycyjnych Zielonego Ładu. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek oczekuje się jego wdrożenia w terenie, aby pobudzić ożywienie gospodarcze i przygotować wszystkie regiony UE na nowe wyzwania i przyszłe przemiany.

Ze względu pandemię COVID-19 wejście w życie nowych przepisów dotyczących polityki spójności oraz przedłożenie Komisji Europejskiej umów o partnerstwie przez państwa członkowskie zostało opóźnione. Rozporządzenie na lata 2021–27 zaczęło obowiązywać 1 lipca 2021 r. Dotychczas Komisja przyjęła jedynie umowę o partnerstwie przekazaną z Grecji.

Źródło: samorzad.pap.pl