fbpx

Półmetek konsultacji strategii rozwoju województwa opolskiego

Opolska Marka w czasach pandemii
8 kwietnia 2021
pociąg
Środki na centrum przesiadkowe w Opolu
20 kwietnia 2021
Pokaż wszystkie

Półmetek konsultacji strategii rozwoju województwa opolskiego

Konsultacje Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2030 są już na półmetku. We wtorek, 13 kwietnia rozpoczęły się spotkania online z samorządowcami w subregionach. Pierwszy był Subregion Północny. A do tej pory swoje opinie wyrazili przedstawiciele kilku grup tematycznych – od biznesu, po zdrowie i edukację.

Teraz rozpoczęły się spotkania online z samorządowcami, którzy wyrażają swoje opinie i oczekiwania związane z tym ważnym dla regionu dokumentem. Przez ostatnie tygodnie odbywały się spotkania w grupach merytorycznych. Jednocześnie poprzez e-mail napływają sugestie od osób zainteresowanych strategią. – Wiele instytucji włącza się w te rozmowy. Wsłuchujemy się w potrzeby ludzi. Rozmawiamy o zdrowiu, transporcie, gospodarce, edukacji. Dzięki temu wiemy w jakim kierunku będziemy zmierzać w wydatkowaniu pieniędzy z Unii Europejskiej, budżetu województwa i krajowego. Chcemy, aby nasi samorządowcy traktowali ten dokument jako kierunek w pisaniu strategii subregionalnej. – mówi marszałek Andrzej Buła.

Strategia rozwoju województwa jest niezbędnym dokumentem do korzystania z funduszy unijnych, który pozwala m.in. na doprecyzowanie zapisów w unijnym programie regionalnym.

Strategia składa się z dwóch podstawowych części. Pierwsza to wnioski z tzw. diagnozy, czyli charakterystyka województwa w trzech obszarach: społecznym, środowiskowym i gospodarczym. Opisuje także mocne i słabe strony regionu oraz szanse i zagrożenia, z którymi musimy się zmierzyć. Natomiast druga część strategii zawiera opis celów strategicznych oraz służących ich realizacji celów operacyjnych wraz z kierunkami działań.

– Wiążemy sprawy regionu w jeden cel – „ceniona jakość życia” – mówi marszałek województwa opolskiego i wyjaśnia, że chodzi tu o wszystkie płaszczyzny życia, od narodzin, po opiekę nad najmłodszymi, odpoczynek, edukację, infrastrukturę drogową, zdrowotną, sportową, senioralną czy gospodarczą. – Im więcej osób się wypowie, jak rozumieją tę jakość życia, tym bardziej ten dokument będzie dla nas jakościowo kompletny. – dodaje marszałek.

Po konsultacjach zostanie przygotowany ostateczny projekt Strategii Opolskie 2030, który potem będzie uzgadniany m.in. pod względem ustawowym z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Radni województwa powinni przyjąć dokument jeszcze w tym roku.

Kolejne spotkania z subregionami są zaplanowane do końca kwietnia:

16.04 godz. 13    Subregion Brzeski

20.04 godz. 11   Subregion Południowy

21.04 godz.  11  Aglomeracja Opolska

28.04  godz. 12   Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki.

Wszystkie transmitowane są na fb/Województwo Opolskie