fbpx
Elżbieta Anna Polak w senacie
W Senacie o podziale funduszy unijnych na RPO
4 sierpnia 2021
Szczecin, diabelski młyn
Polskie Wakacje. Z wizytą w Zachodniopomorskiem
31 sierpnia 2021
Pokaż wszystkie

Pomorze Zachodnie bardziej zielone

Zmiana trendów zagospodarowywania terenów miejskich, unikanie betonozy, wzmacnianie odporności ma zmiany klimatyczne – to nowe możliwości w perspektywie unijnej 2021-2027. Kładzie ona szczególny nacisk na działania dedykowane ochronie środowiska. Pomorze Zachodnie szykuje się do przyszłego unijnego rozdania, w którym jednym z głównych filarów będzie właśnie zielona gospodarka. Już teraz władze samorządu województwa podejmują dalsze kroki na rzecz ekologii. W lipcu upubliczniono rejestr wniosków o wycinkę drzew oraz zapoczątkowano akcje sadzenia drzew.

 Pomorze Zachodnie od lat aspiruje do bycia najbardziej zielonym z polskich regionów, stąd Inwestycje w odnawialne, źródła energii, trasy rowerowe czy niskoemisyjny transport. Obrany kurs samorząd województwa zamierza kontynuować w kolejnych latach. Ogromne nadzieje wiązane są z przyszłą perspektywą unijną. Wśród celów szczegółowych wymienia się np. wspieranie efektywności energetycznej, wspieranie energii odnawialnej, zapobieganie klęskom żywiołowym, poprawę gospodarki wodnej czy wzmacnianie dbałości o przyrodę.  Unijne fundusze przeznaczone maję być na instalacje urządzeń OZE, systemy prognozowania i ostrzegania przed zagrożeniami naturalnymi, infrastrukturę kanalizacyjną, a także ochronę siedlisk i gatunków, czy azyle dla zwierząt.

W oczekiwaniu na przyszłe unijne rozdanie Urząd Marszałkowski w Szczecinie kontynuuje działania na rzecz ekologii. Na początku lipca stronie internetowej udostępniono rejestr wniosków o wycinkę drzew w Szczecinie.

Dbałość zazielenianie obszarów miejskich jest naszą wspólną odpowiedzialnością. Chcemy, by nasze miasta były coraz bardziej zielone i ekologiczne, by żyło się w nich zdrowo i pięknie. Mamy jednak świadomość, że w przypadku inwestycji niezbędnych dla mieszkańców lub przez wzgląd na bezpieczeństwo ludzi i mienia trzeba wydać zgodę na usunięcie niektórych drzew. Staramy się jednak, by proces wydawania decyzji na wycinkę był jak najbardziej transparentny, a zgody ograniczone do niezbędnego minimum. Dlatego na stronie internetowej urzędu stworzyliśmy rejestr, z którego można się dowiedzieć, jakie wnioski na wycinkę wpłynęły i na jakim etapie procedowania się znajdują. Można też wnosić w tej sprawie swoje uwagi i spostrzeżenia w ramach konsultacji społecznych – podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Rejestr zawiera skierowane do Urzędu Marszałkowskiego prośby o cięcia roślinności na gruntach publicznych należących do Gminy Miasta Szczecin lub podległych jej jednostek (data, instytucja, lokalizacja). Znaleźć go można na stronach Urzędu Marszałkowskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zbiorze „Wykazy, rejestry i ewidencje” – pod linkiem: http://bip.rbip.wzp.pl/wnioski

Uruchomienie rejestru zbiegło się z rozpoczęciem dodatkowych nasadzeń drzew na terenach jednostek podległych Marszałkowi Województwa. Na początku lipca przed Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Sowińskiego zasadzono 21 jarzębin. We wrześniu sadzenie drzew zaplanowano na terenie siedziby Sejmiku Województwa przy ul. Mickiewicza. Nowe nasadzenia mają pojawić się także w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie przy ul. Broniewskiego, a także w Szpitalu „Zdroje” przy ul. Mącznej.

–  Akcję zazieleniania regionu, czyli nasadzenia drzew – głównie na terenach miejskich – traktujemy jako pierwsze kroki przed działaniami zakrojonymi na większą skalę,. Chcielibyśmy je prowadzić we współpracy z miastami w regionie w ramach przyszłej perspektywy, gdzie postaramy się pozyskać jak największe środki na ten cel – mówi Olgierd Geblewicz.