fbpx

Praca zdalna. Ze spotkania zespołu koordynatorów ds. zmian w prawie pracy

Zespołu ds. Obszarów Wiejskich KWRiST
22 listopada 2022
Obradował Zespół Ekspercki ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej ZWRP
22 listopada 2022
Pokaż wszystkie

Praca zdalna. Ze spotkania zespołu koordynatorów ds. zmian w prawie pracy

22 listopada 2022 r. miało miejsce drugie spotkanie zespołu koordynatorów ds. zmian w prawie pracy organizowane przez Biuro Związku Województw RP. Prowadząca wideokonferencję mec. Agnieszka Macura omawiała główne założenia projektowanych regulacji w obszarze pracy zdalnej.

Przeczytaj: Zmiany w prawie pracy. Spotkanie koordynatorów – Polskie Regiony

Aktualny stan prawny pozwala na stosowanie form pracy zdalnej, wynikających z przepisów tarcz covidowych. Jest to rozwiązanie bezpłatne dla pracodawców, natomiast wyłącznym celem kierowania pracowników na pracę zdalną zgodnie z ustawą jest przeciwdziałanie pandemii Covid-19. Dążenie do minimalizacji kosztów energii elektrycznej, czy ogrzewania urzędów w ocenie prowadzącej, tego celu nie realizują.

Natomiast projektowana regulacja zachęca pracodawców do stworzenia porozumienia ze związkami zawodowymi lub regulaminu, jeśli strony nie porozumieją się co do wszystkich aspektów wewnętrznej regulacji. Wolą ustawodawcy jest wskazanie w treści regulaminu m.in. grup pracowników, którzy będą mogli skorzystać z pracy zdalnej, zasady zwrotu kosztów czy mechanizmów kontroli w obszarze merytoryki pracy, jak również przestrzegania BHP i ochrony danych osobowych.

 

Na kolejnym spotkaniu, które zaplanowano na 6 grudnia 2022 r. prowadząca omówi dalsze aspekty regulacji w obszarze pracy zdalnej. Będzie miało ono miejsce najprawdopodobniej po przedłożeniu Sejmowi Sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2335 i 2618).