fbpx
Ze styczniowych posiedzeń zespołów KWRiST
3 lutego 2023
O inwestycjach w wiatraki w Sejmie
3 lutego 2023
Pokaż wszystkie

Prawo pracy. Zmiany w stawkach kilometrówki

25 stycznia br. odbyło się posiedzenie sejmowej podkomisji stałej do spraw transportu drogowego, drogownictwa, bezpieczeństwa ruchu drogowego i poczty.

Przedmiotem spotkania była informacja Ministra Infrastruktury oraz Ministra Finansów na temat prac nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w zakresie urealnienia stawek tzw. kilometrówki.

Informację przedstawił Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

17 stycznia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2023 r. poz. 5) wydane na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 2201).

Na podstawie ww. rozporządzenia podwyższono uchwalone w 2007 r. stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu prywatnego używanego do celów służbowych. Zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu  pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

1)         dla samochodu osobowego:

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł,

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł,

2) dla motocykla – 0,69 zł, wzrost

3) dla motoroweru – 0,42 zł.”.

Stawki zostały określone na podstawie danych oszacowanych przez Instytut Transportu Samochodowego przy uwzględnieniu wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w latach 2020 – 2021 oraz prognozowanej inflacji za rok 2022 a następnie zostały uzgodnione z Ministrem Finansów.

W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad zmianą ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w tym kierunku aby stworzyć możliwość rozliczania pojazdu prywatnego używanego do celów służbowych napędzanego w sposób niekonwencjonalny, np. silnikiem elektrycznym lub hybrydowym. Wymaga to procedowania zmiany na poziomie ustawowym a nie na poziomie rozporządzenia.

Na posiedzeniu obecny był mec. Rafał Marchewka, doradca ZWRP.