fbpx
Marszałek Elżbieta Polak
XV Kongres Obywatelski już za nami
21 października 2020
recykling
„Tak” dla działań i zachowań proekologicznych
29 października 2020
Pokaż wszystkie

Profilaktyka chorób zakaźnych jako dobra praktyka CSR

debata online

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) staje się powoli standardem i integralnym elementem strategii zarządzania. Korzyści płynące z działań CSR dostrzegają już nie tylko międzynarodowe korporacje, ale też firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz samorządy.

Szeroka dyskusja na ten temat odbyła się 21 października podczas debaty online pt. „Odpowiedzialność za zdrowie. Profilaktyka chorób zakaźnych jako dobra praktyka CSR w miejscu pracy i element zrównoważonego rozwoju regionu”, zorganizowanej w ramach projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka objętego patronatem honorowym Związku Województw RP.

Obecni podczas spotkania eksperci ds. zdrowia, przedstawiciele pracodawców i praktycy samorządowi udowadniali, że projekty prozdrowotne stanowią doskonały kierunek działań CSR i warto je wdrażać szczególnie teraz, w dobie pandemii COVID-19.

– CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu, mimo swojej nazwy, nie jest koncepcją zarezerwowaną wyłącznie dla świata biznesu. Pokazują to chociażby liczne lokalne i regionalne programy polityki zdrowotnej, prowadzone przez samorządy. W czasie pandemii COVID-19 jednym z priorytetów powinna być realizacja programów szczepionkowych, przyczyniających się do poprawy sytuacji epidemiologicznej samorządowych wspólnot mieszkańców. Inwestycja w PPZ to wyraz odpowiedzialności za zdrowie lokalnej społeczności i przykład dobrej praktyki, godnej naśladowania i upowszechniania. Praktyki obszaru zrównoważonego zarządzania, w którym gospodarność idzie w parze z innowacyjnością i najwyższą troską o mieszkańców. I mimo trudnej sytuacji finansowej samorządów, warto potraktować ją jako priorytetowe działanie, które przynosi długofalowe korzyści – przekonuje Marek Wójcik, ekspert ds. ochrony zdrowia, Pełnomocnik Zarządu ds. legislacyjnych w Związku Miast Polskich.

Realizując działania prozdrowotne samorządy współpracują z organizacjami zrzeszającymi pracodawców, a współpraca ta, jak pokazują przykłady, przynosi wymierne korzyści. Wspólne działania biznesu, organizacji pozarządowych i JST to sposób na lepsze wykorzystanie zasobów i możliwości, którymi dysponuje każdy z partnerów. Wielostronna współpraca pozytywnie wpływa też na budowanie zaufania i obywatelskości w społeczeństwie. I chociaż zadania każdego z sektorów – prywatnego, publicznego i społecznego – są nieco inne, ta forma współpracy, doskonale sprawdza się m.in. w obszarze promocji zdrowia.

– Nie zawsze wspólne prowadzenie działań CSR jest łatwe, ale synergia sprzyja uzyskiwaniu lepszych rezultatów. Izba Przemysłowo-Handlowa jest doskonałym przykładem, że takie inicjatywy mają sens. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w czasie pandemii COVID-19 i odpowiadając pozytywnie na sygnały ze strony pracodawców, podjęliśmy rozmowy z Urzędem Miasta Krakowa, aby zapewnić dorosłym mieszkańcom tego regionu szczepienia przeciw pneumokokom. Dzięki wspólnym wysiłkom powstał projekt programu, zapewniającego ochronę przed infekcjami pneumokokowymi, będącymi jedną z głównych przyczyn groźnego dla zdrowia i życia zapalenia płuc – tłumaczy Rafał Kulczycki, Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

Integracji środowisk sprzyja edukacyjny projekt Zdrowie Człowiek Profilaktyka, organizując liczne spotkania, debaty i warsztaty oraz oferując wiele przydatnych narzędzi, ułatwiających inwestycje w działania prozdrowotne.

 

– Od kilku lat pokazujemy wielopłaszczyznowe korzyści wynikające z inwestycji w profilaktykę chorób zakaźnych w lokalnych społecznościach i w miejscu pracy. Zachęcamy do działania prowadząc spotkania edukacyjne i debaty (obecnie on-line),  pokazując dobre praktyki i zapraszając do współpracy najlepszych ekspertów oraz praktyków. Udostępniamy na stronie projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka szereg przydanych materiałów i narzędzi, niezbędnych w zaplanowaniu, wdrożeniu i ewaluacji programów polityki zdrowotnej i innych aktywności prozdrowotnych. Samorządy mogą skorzystać m.in. z gotowych schematów programów polityki zdrowotnej, ankiet ewaluacyjnych oraz kalkulatorów kosztów przeprowadzenia programów. Dla wszystkich zainteresowanych udostępniamy bezpłatne konsultacje m.in. z ekspertami medycyny pracy, BHP, epidemiologami, doradcami podatkowymi oraz przedstawicielami samorządów i pracodawców, mającymi wieloletnie doświadczenie w realizacji działań zdrowotnych. Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej projektu: www.ZdrowieCzlowiekProfilaktyka.pl, na której już wkrótce pojawi się najnowsza publikacja – praktyczny poradnik CSR – zachęca lek. med. Tomasz Jan Prycel, Współtwórca projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka, Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia CEESTAHC.

CSR to innowacyjny sposób myślenia, który może stać się doskonałym bodźcem dalszego rozwoju firm, niezależnie od ich wielkości, a – w szerszej perspektywie – także elementem zrównoważonego rozwoju struktur samorządowych. Organizacje, które w sposób przemyślany i konsekwentny zaplanują swoje cele strategiczne w powiązaniu z koncepcją CSR, mogą osiągnąć wymierne korzyści. Działania te pomagają budować długofalowe, oparte na zaufaniu relacje z interesariuszami, wpływają na wzrost atrakcyjności miejsca pracy lub regionu, co wiąże się z przyciąganiem wartościowych pracowników, partnerów biznesowych i inwestorów. Doskonałym kierunkiem działań CSR są projekty prozdrowotne. Przedsiębiorcy i jednostki samorządu terytorialnego, angażując się w profilaktykę zdrowotną, w tym szczególnie profilaktykę chorób zakaźnych, bezpośrednio wpływają na podniesienie jakości życia całego społeczeństwa.

FOT. Screen/PTWP