fbpx
debata online
Profilaktyka chorób zakaźnych jako dobra praktyka CSR
22 października 2020
sękacz
Sękacz z Puszczy Rominckiej warmińsko-mazurskim produktem tradycyjnym
29 października 2020
Pokaż wszystkie

„Tak” dla działań i zachowań proekologicznych

recykling

Samorząd Województwa Wielkopolskiego, już od kilku lat, jest współorganizatorem „Konkursu Aktywni w Wielkopolsce”, przeprowadzanego w ramach „Konkursu Puchar Recyklingu” – jedynego w Polsce wydarzenia, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne w tym zakresie. Inicjatywy te towarzyszą odbywającemu się w październiku Międzynarodowemu Kongresowi Ochrony Środowiska ENVICON.

– Zaangażowanie w tego typu przedsięwzięcia nie jest przypadkowe. Samorząd Województwa realizuje zadania związane z szeroko rozumianą gospodarką odpadami – od opracowywania wojewódzkich planów gospodarki odpadami poprzez monitorowanie procesów zbierania i przetwarzania odpadów inicjowanych przez gminy, aż do wydawania różnego rodzaju pozwoleń i zezwoleń na gospodarowanie odpadami przez poszczególne podmioty. Podobnie jak w latach ubiegłych, także w tym roku nagradzamy podmioty stosujące najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów, promujące nowe rozwiązania w zakresie sposobu odbioru, zbiórki, odzysku i przygotowania do recyklingu odpadów oraz prowadzące edukację ekologiczną na terenie naszego województwa – mówi Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Wśród nagrodzonych znaleźli się:

1) w kategorii Lider Recyklingu: spółka Altvater Piła sp. z o. o – otrzymała nagrodę w wysokości 10 000 zł;

2) w kategorii Gmina Recyklingu: Gmina Kępno – otrzymała nagrodę w wysokości 9 000 zł oraz Gmina Grzegorzew – otrzymała nagrodę w wysokości 8 000 zł;

3) w kategorii Edukacja Ekologiczna wyróżniono:

– Związek Gmin Krajny;

– Zakład Gospodarki Odpadami sp. z o. o. w Jarocinie Wielkopolskie Centrum Recyklingu;

– Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Kalisz.

Każdy w wyróżnionych podmiotów otrzymał po 6 000 zł.