fbpx

Program budowy infrastruktury drogowej na Śląsku

badania laboratoryjne
Śląskie przebadało warianty koronawirusa. Oto wyniki
26 lutego 2021
bieżnia
World Athletics Relays Silesia21 za niespełna dwa miesiące
12 marca 2021
Pokaż wszystkie

Program budowy infrastruktury drogowej na Śląsku

budowa drogi

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął program WID 2021+ obejmujący zadania, które zostaną zrealizowane na drogach wojewódzkich

Będą one współfinansowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Nabór został już uruchomiony.

W ramach programu powstaną skrzyżowania, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe i sygnalizacje świetlne. Program może dotyczyć także zadań w obszarze przebudowa lub remont drogi, w przypadku, gdy wynika to z projektu budowlanego i jest niezbędny dla wykonania chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego. Zgłoszeń do programu powinny dokonywać gminy i powiaty. Środki finansowe na realizację zadań pochodzić będą z ich budżetu, zabezpiecza je także województwo w ramach Wieloletnich Prognoz Finansowych. Inwestorem będzie gmina lub powiat, któremu województwo powierzy zadanie do prowadzenia na podstawie przygotowanego porozumienia. Gdyby jednak nie dysponowały one odpowiednim zapleczem technicznym do przeprowadzenia zadania, może ono zostać zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Poziom finansowania programu WID 2021+ ze środków własnych Województwa Śląskiego w każdym roku określony zostanie w uchwałach w sprawie budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Minimalny udział gminy lub powiatu w przypadku projektów wynosi 100 procent. W przypadku skrzyżowań 20 proc., chodników i ciągów pieszo-rowerowych 50 proc., zatok autobusowych 50 proc. i sygnalizacji świetlnych także 50 proc. Udział gminy lub powiatu w przypadku wspomnianej wyżej przebudowy lub remontu wynikającego z projektu wynosi 10 proc.

Więcej informacji na ten temat znajduje się tu:

Nowy program budowy infrastruktury drogowej – Serwis Województwa Śląskiego (slaskie.pl)