fbpx

Będą rekomendacje ZWRP w sprawie określenia przez sejmiki opłat za egzamin państwowy na prawo jazdy

Z grudniowych posiedzeń zespołów KWRiST
23 grudnia 2022
Odpowiedź resortu zdrowia na stanowisko Zarządu ZWRP w sprawie projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
2 stycznia 2023
Pokaż wszystkie

Będą rekomendacje ZWRP w sprawie określenia przez sejmiki opłat za egzamin państwowy na prawo jazdy

Opłaty za egzaminy państwowe na prawo jazdy oraz wynagrodzenia egzaminatorów były do końca czerwca 1989 roku regulowane przez Radę Ministrów. Od 1 lipca 1989 roku należały do kompetencji Ministra właściwego ds. transportu.

13 grudnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2589 została opublikowana ustawa z dnia 4 listopada 2022 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami przenosząca powyższe kompetencje na sejmiki województw. Przepisy ww. ustawy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (eli.gov.pl)

Od tego dnia przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy radni województw muszą ustalić stawki opłat egzaminacyjnych oraz zasady wynagradzania egzaminatorów.

Związek Województw RP od początku wyrażał negatywną opinię o powyższych zmianach. Stał na stanowisku, iż jednolite opłaty egzaminacyjne i wynagrodzenia egzaminatorów istotnie kształtują standard egzaminów państwowych na prawo jazdy, który z kolei wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zobacz: Stanowiska i odpowiedzi na stanowiska – Polskie Regiony

W sytuacji uchwalenia nowych zasad zrozumiałym stało się niezwłoczne podjęcie działań, aby powyższe stawki i zasady także były jednolite we wszystkich województwach. W związku z tym Związek Województw RP rozpoczął konsultacje stanowiska wśród członków Zarządu ZWRP zmierzającego do wypracowania rekomendacji dla wszystkich województw.

W pierwszej kolejności zostanie przeprocedowany projekt uchwały w sprawie opłat, który powinien być przeanalizowany przez wszystkie województwa i procedowany przez sejmiki województw.

W następnej kolejności sejmiki muszą ustalić zasady wynagradzania egzaminatorów. Będzie to trudniejsze z uwagi na zakres narzuconych regulacji. Obecne rozporządzenie regulujące osiem obszarów związanych z ww. wynagrodzeniami de facto może obowiązywać nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 roku.