fbpx

Rozpoczyna się przebudowa drogi wojewódzkiej 416 w Kietrzu na Opolszczyźnie

Większa szansa w leczeniu schorzeń naczyniowych w Opolu
16 listopada 2021
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2021
24 listopada 2021
Pokaż wszystkie

Rozpoczyna się przebudowa drogi wojewódzkiej 416 w Kietrzu na Opolszczyźnie

Właśnie podpisano umowę z wykonawcą kolejnej dużej inwestycji drogowej w regionie opolskim. To przebudowa ponad 4 kilometrów drogi wojewódzkiej nr 416 od Kietrza w stronę granicy województwa. Przebudowę drogi w mieście udało się skoordynować z zaplanowaną przez samorząd gminy budową kanalizacji w Kietrzu. Obydwie inwestycje to łączny koszt ponad 31 milionów 355 tysięcy złotych. To największy kontrakt drogowy podpisany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w tym roku.

Członek zarządu województwa opolskiego Szymon Ogłaza mówi, że to inwestycja poważna, kompleksowa i długo wyczekiwana. – Zależało nam na tym, żeby przebudowę drogi skoordynować z budową kanalizacji i  w sumie wyszła inwestycja na ponad 31milionów złotych, które zostaną wykorzystane w ciągu najbliższego półtora roku – dodaje. Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła podkreśla zaś, że to jedna z niewielu inwestycji, kiedy samorząd województwa wziął na siebie także odpowiedzialność za budowę kanalizacji. – Podpisaliśmy z panią burmistrz porozumienie dotyczące wykonanie kanalizacji podczas inwestycji drogowej – informuje. To oznacza, że na obydwie inwestycje został ogłoszony jeden przetarg i został wybrany jeden wykonawca – Drog-Bud z Częstochowy. Województwo będzie prowadzić całość inwestycji, a to znacząco ułatwi prowadzenie prac, m. in. ustalaniu spójnych harmonogramów konkretnych robót. Burmistrz Kietrza Dorota Przysiężna-Bator cieszy się z tego faktu i podkreśla, że to wielka i bardzo długo oczekiwana inwestycja w gminie.

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu Bartłomiej Horaczuk informuje, że przebudowa będzie prowadzona częściowo poza terenem zabudowanym, ale i na terenie ścisłej zabudowy miejskiej. – Bezpośrednia bliskość budynków, sklepów oraz firm  będzie wymagała zachowania ścisłych harmonogramów prac i współpracy między wykonawcami, lokalnymi władzami i mieszkańcami – mówi. – Skoordynowanie prac drogowych z budową kanalizacji pozwoli zrealizować kompleksową przebudowę drogi razem ze zmodernizowaniem infrastruktury technicznej, znajdującej się pod nią. Dzięki tak szerokiemu zakresowi prac mieszkańcy zyskają nie tylko nową nawierzchnię, ale i oczekiwaną sieć sanitarną – dodaje.

Koszt inwestycji drogowej, prowadzonej przez Województwo Opolskie to prawie 27 milionów 585 tysięcy złotych, z czego ponad 23 i pół miliona złotych to dofinansowanie unijne. Budowa sieci kanalizacyjnej pochłonie ponad 3 miliony 608 tysięcy złotych.

Prace mają się zakończyć do kwietnia 2023 roku. Dyrektor ZDW dodaje, że to największy kontrakt drogowy podpisany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w tym roku i  najbardziej kompleksowa przebudowa.

Przebudowa drogi wojewódzkiej obejmuje przede wszystkim budowę nowej konstrukcji jezdni,  przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, w tym budowę jednego ronda, przebudowę sieci wodociągowej i oświetlenia ulicznego, budowę chodników i przebudowę zatok autobusowych. Powstaną nowe mury oporowe,  w miejscach tego wymagających odbudowane zostaną rowy przydrożne. Projektowane obiekty budowlane zostaną przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne, przebudowana zostanie cała infrastruktura techniczna, nie związana z gospodarką drogową (sieć gazowa, wodociągowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna).

Zbigniew Ziółko, radny województwa z powiatu głubczyckiego cieszy się, że dotychczasowa bardzo duża różnica w jakości dróg pomiędzy województwem śląskim i opolskim od strony Kietrza będzie po tej przebudowie już tylko historią. – Każda taka inwestycja drogowa cieszy, bo zbliża nas do Europy  – dodaje.