fbpx

Rusza debata publiczna nad projektem Programu Rozwoju Roztocza

Reprezentacja Województwa Lubelskiego na Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim w Nevadzie
26 lutego 2024
Kobiety w robotyce – konferencja w lubelskim szpitalu wojewódzkim
11 marca 2024
Pokaż wszystkie

Rusza debata publiczna nad projektem Programu Rozwoju Roztocza

Rusza debata publiczna nad projektem Programu Rozwoju Roztocza

W dniu 30 stycznia 2024 r. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął projekt pn. „Program Rozwoju Roztocza – województwo lubelskie”. Skuteczne wdrożenie Programu zależy od dobrej współpracy różnych podmiotów, dlatego zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców województwa do uczestniczenia w debatach w miastach powiatowych Roztocza.

„Program Rozwoju Roztocza – województwo lubelskie” to dokument uszczegółowiający zapisy zawarte w „Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku” (SRWL) odnoszące się do obszaru strategicznej interwencji Roztocze. Program nie będzie jedynie powielać zapisów SRWL, ale będzie je rozszerzać i określać konkretne działania w ramach społeczno-gospodarczego wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego Roztocza oraz Puszczy Solskiej.

W uchwalonej przez Sejmik Województwa Lubelskiego „Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku” przyjęto model zrównoważonego rozwoju województwa. W modelu tym istotnym aspektem jest wykorzystanie specyficznych potencjałów rozwojowych, jakimi dysponują różne części regionu.

– Przygotowaliśmy projekt dokumentu „Program Rozwoju Roztocza – województwo lubelskie”, który kompleksowo określa wizję i cele rozwoju Roztocza do 2030 roku. Program ten pozwoli tak zaplanować działania, aby mieszkańcy i turyści mogli korzystać z potencjału całej tej krainy – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Szczególnym przypadkiem strefy funkcjonalnej o wspólnych uwarunkowaniach i celach rozwoju, jest Roztocze. To obszar charakteryzujący się unikatowymi walorami przyrodniczymi, a cała kraina stanowi ważny korytarz ekologiczny o randze europejskiej. Jest to jednocześnie obszar położony w granicach administracyjnych dwóch województw. Dostrzegając istniejące powiązania i konieczność spójnego planowania, władze województw lubelskiego oraz podkarpackiego zawarły w strategiach regionalnych zapisy o współpracy na rzecz rozwoju Roztocza. Konsekwencją była decyzja o przygotowaniu programów rozwoju – odrębnych dla każdego z województw, ale spójnych w warstwie merytorycznej i organizacyjnej.

Współpraca województwa lubelskiego z podkarpackim

Dokument przygotowywany we współpracy z samorządami szczebla lokalnego oraz w porozumieniu z władzami województwa podkarpackiego będzie stanowił:

  • narzędzie koordynacji działań rozwojowych na rzecz OSI Roztocze, pozwalające na zbudowanie podstaw trwałego partnerstwa samorządu regionalnego, samorządów lokalnych oraz organizacji i instytucji aktywnie działających na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Roztocza, uwzględniającej zaangażowanie władz regionalnych i lokalnych z województwa podkarpackiego;
  • materiał potwierdzający zobowiązanie różnych podmiotów (w tym władz gminnych, powiatowych i wojewódzkich) do dążenia do realizacji konkretnych przedsięwzięć i działań;
  • podstawę podejmowania rozmów z władzami centralnymi w celu uzyskania wsparcia z instrumentów krajowych.

– Zapraszamy przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i mieszkańców do podzielenia się pomysłami na rozwój tego obszaru – mówił wicemarszałek Michał Mulawa.

Terminy otwartych spotkań, podczas których można podzielić się opinią oraz ciekawymi pomysłami na inicjatywy rozwojowe:

5 marca godz. 12:00 – Kraśnik (Restauracja Ludmiła, ul. Fabryczna 6)
7 marca – Biłgoraj
11 marca – Tomaszów Lubelski
13 marca – Zamość
15 marca – Janów Lubelski.

Oficjalny serwis Programu Rozwoju Roztocza 

lubelskie.pl