fbpx

W Świętokrzyskiem rusza nabór wniosków na innowacje i prace badawcze

Świętokrzyskie na Kongresie Klastrów Polskich
5 listopada 2021
Powołano Świętokrzyski Klaster Wodorowy im. Braci Łaszczyńskich
26 listopada 2021
Pokaż wszystkie

W Świętokrzyskiem rusza nabór wniosków na innowacje i prace badawcze

9 mln zł unijnego wsparcia trafi do świętokrzyskich przedsiębiorców, którzy chcą inwestować w infrastrukturę rozwojową oraz prowadzić prace badawcze. W piątek, 19 listopada odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone naborom, które ruszają już w najbliższy poniedziałek.

Będzie to ostatnie unijne rozdanie dla świętokrzyskich przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości.

– Do rozdysponowania mamy 9 mln zł, choć liczymy na to, że kwota ta, po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian w programie regionalnym, zostanie znacząco zwiększona – mówił Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego podczas spotkania informacyjnego z przedsiębiorcami, które odbyło się w Kieleckim Parku Technologicznym. Można w nim było również uczestniczyć w formule on line.

Konkursy obejmować będą trzy typy projektów skierowanych do mikro, małych, średnich firm i po spełnieniu określonych warunków – również dużych przedsiębiorstw. Pierwszy – to połączenie zakupu  infrastruktury badawczo – rozwojowej z pracami badawczo-rozwojowymi. Na ten konkurs przeznaczono 4 mln zł unijnego wsparcia. Drugi dotyczyć będzie zakupu infrastruktury badawczo-rozwojowej (3 mln zł), zaś trzeci – wykonania prac badawczych (2 mln zł).

W ramach konkursów można uzyskać wsparcie na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo – rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz na projekty badawcze, których efektem ma być opracowanie nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych. Dofinansowanie wszystkich inwestycji, dotyczących infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach, będzie uzależnione od przedstawienia planu prac, ważne jest również, by projekty wpisywały się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych to 100 tys. zł.

Podczas piątkowego spotkania przedsiębiorcy zadawali szczegółowe pytania dotyczących m.in. form składania wniosków o dofinansowanie, wypłaty zaliczek czy zasad rozliczania wydatków.

– Należy pamiętać, że jedno przedsiębiorstwo może złożyć tylko jeden wniosek – dodał dyrektor Sułek, zachęcając równocześnie przedstawicieli świętokrzyskich firm do kontaktowania się z Departamentem Inwestycji i Rozwoju oraz indywidualnych konsultacji.

Nabór wniosków konkursowych rusza w najbliższy poniedziałek, 22 listopada i potrwa do 13 grudnia 2021 r. Termin zakończenia realizacji projektów, które otrzymają dofinansowanie, to 30 września 2023 roku.

Szczegółowe informacje na temat naborów wraz z regulaminami oraz niezbędnymi drukami dostępne są na stronach: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce: Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków