fbpx
Statuetki „Wędrowca Świętokrzyskiego” trafiły do zasłużonych dla turystyki
29 października 2021
W Świętokrzyskiem rusza nabór wniosków na innowacje i prace badawcze
19 listopada 2021
Pokaż wszystkie

Świętokrzyskie na Kongresie Klastrów Polskich

Między innymi o roli regionów w finansowaniu innowacji w latach 2021-2027 rozmawiano podczas VII Kongresu Klastrów Polskich, który 4-5 listopada odbywał się w Szczecinie. W wydarzeniu, organizowanym przez Związek Pracodawców Klastry Polskie oraz Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia, uczestniczył marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Podczas VII Kongresu Klastrów Polskich głównym tematem dyskusji są „Nowe programy europejskie na lata 2021-2027. Finansowanie rozwoju, innowacji i odbudowy Polski w nowej perspektywie finansowej i po kryzysie COVID-19”. W kongresie biorą udział przedstawiciele m. in. Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Edukacji i Nauki, przedsiębiorców zrzeszonych w klastrach, a także samorządów województw.

Jak podkreślał podczas otwarcia Kongresu Krzysztof Krystowski, prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie, rola klastrów w rozwoju gospodarczym kraju jest ogromna, bo w Polsce ponad 4 tysiące firm jest zrzeszonych w ponad stu klastrach, przy czym wiele z nich reprezentuje innowacyjne branże. Dzięki formule współpracy polegającej na kooperacji, a jednocześnie konkurowaniu ze sobą przedsiębiorstw z tej samej lub pokrewnej branży, działających na jednym obszarze i zrzeszonych w ramach klastra, grupa firm odnosi więcej korzyści i wzmacnia swoją przewagę konkurencyjną.

Jak wskazywano w dyskusji, w nowym okresie programowania rola regionów w kształtowaniu i wspieraniu polityki innowacyjności ma być znacząca, m. in. dzięki planowanemu wsparciu dla klastrów, które będzie przewidziane w regionalnych programach operacyjnych województw.

Marszałek Andrzej Bętkowski swoim wystąpieniu zaznaczył, że samorząd województwa świętokrzyskiego bardzo poważnie traktuje swoją rolę jako lidera w zakresie budowania konkurencyjności regionu w oparciu o innowacje. Wspieranie innowacyjnego potencjału regionu będzie kontynuowane poprzez tworzenie warunków społecznych i organizacyjnych, a także udzielanie i koordynowanie wsparcia finansowego. W marcu br. przyjęta została zaktualizowana  Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Określa ona kierunki polityki innowacyjnej regionu na najbliższe lata. Zgodnie z tym dokumentem wsparcie działań innowacyjnych będzie realizowane w oparciu o trzy cele strategiczne: wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, transformację regionalnej gospodarki i zwiększenie kompetencji kadr.

– Jako samorząd województwa konsekwentnie prowadzimy regionalną politykę innowacji i nadal będziemy wspierać strefę badawczo-rozwojową w sektorach odgrywającą kluczową rolę w naszym regionie. Pełniąc rolę koordynatora tych procesów gospodarczych, przy wykorzystaniu środków unijnych w sposób znaczący będziemy oddziaływać na rozwój innowacyjności naszego regionu, wpływając tym samym na wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Takie cele sobie stawiamy i zakładamy, że nasz region w tym procesie będzie miał wiele do powiedzenia – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, który zdalnie uczestniczył w obradach Kongresu.

Marszałek podziękował za zaproszenie do udziału w Kongresie Związkowi Pracodawców Klastry Polskie oraz Klastrowi Gospodarki Opadowej i Recyklingu – Krajowemu Klastrowi Kluczowemu, który ma siedzibę w Kielcach. Samorząd województwa współpracuje zarówno z nim, jak i z innymi klastrami, podejmując n. in. wspólne działania na rzecz rozwoju innowacji w gospodarce odpadami w regionie.

– Cenię sobie taką współpracę, gdyż przyczynia się ona do rozwoju kompetencji oraz wzajemnego korzystania z wiedzy i doświadczeń partnerów – podkreślał marszałek Andrzej Bętkowski.

Klastry budują innowacyjność przedsiębiorstw i regionów, zostały też uznane przez Komisję Europejską za podmioty wdrażające Europejski Zielony Ład w małych i średnich przedsiębiorstwach. Obecnie do kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej przygotowują się zarówno unijne instytucje, jak i kraje członkowskie, również na poziomie regionów.

źródło i foto: www.swietokrzyskie.pro