fbpx

Ruszyła XIII edycja programu grantowego Patriotyzm Jutra

flaga unii
Zaproszenie dla miast i regionów. Priorytety Komisji Europejskiej na 2021 r.
3 lutego 2021
Komisja Europejska
Ruszył konkurs Komisji Europejskiej REGIOSTARS 2021
10 lutego 2021
Pokaż wszystkie

Ruszyła XIII edycja programu grantowego Patriotyzm Jutra

książki

Muzeum Historii Polski ogłasza nabór wniosków do XIII edycji ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm jutra” 2021. Tak jak w latach poprzednich ma on na celu pomoc w realizacji projektów związanych z szeroko pojętą edukacją historyczną, popularyzacją ważnych wydarzeń dziejowych, czy tworzeniem innowacyjnych narzędzi dydaktycznych. To tylko przykłady działań, których katalog – choć zamknięty – daje możliwość realizacji przedsięwzięć bardzo różnorodnych, zarówno w swej tematyce jak i formie. Działania te mogą mieć  zarówno oddziaływanie ogólnopolskie, jak i  lokalne, skierowane do  lokalnej społeczności odbiorców, którzy interesują się przeszłością swojej małej ojczyzny.

Do składania wniosków zaproszone są m.in. samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz koła gospodyń wiejskich. Organizatorzy mają nadzieję, że różnorodność podmiotów uprawnionych do składania wniosków pozwoli dotrzeć do możliwie szerokiego grona odbiorców i zaowocuje ciekawymi i innowacyjnymi projektami angażującymi lokalne społeczności we wszystkich rejonach Polski.

Zaktualizowany regulamin konkursu znacznie różni się od regulaminu z lat poprzednich. Dlatego Muzeum prosi o dokładne zapoznanie się zarówno z aktualnym regulaminem, jak i dodatkowymi materiałami, które, mamy nadzieję, ułatwią Państwu przygotowanie aplikacji.

Tegoroczny nabór wniosków odbywa się poprzez system https://formularze.patriotyzmjutra.pl/ i zakończy się 3 marca 2021 roku o godzinie 23:59.

 

„Patriotyzm Jutra” realizowany jest od 2006 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 roku. W latach 2009-2020 rozdysponowano 32 mln złotych i dofinansowano ponad 1300 projektów. Zgłoszono blisko 10 000 projektów z całej Polski.

W ubiegłorocznej edycji programu Muzeum dofinansowało 120 projektów. Były to projekty poświęcone bardzo różnorodnym dziedzinom historii: historii politycznej, gospodarczej, historii nauki i techniki, a także historii społecznej, historii życia codziennego. Ze względu na sytuację pandemiczną duża część projektów była realizowana głównie on-line.

Więcej informacji na:

Ruszyła XIII edycja programu grantowego Patriotyzm Jutra – Muzeum Historii Polski (muzhp.pl)