fbpx

Samorząd Województwa Lubelskiego wspiera rozwój Sanatorium w Poniatowej

Medyczne Studium Zawodowe z Białej Podlaskiej dostało w zarząd część nieruchomości
Medyczne Studium Zawodowe z Białej Podlaskiej dostało w zarząd część nieruchomości
24 marca 2024
Modernizacja Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie – podpisanie umowy z Wykonawcą projektu
Modernizacja Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie – podpisanie umowy z Wykonawcą projektu
5 kwietnia 2024
Pokaż wszystkie

Samorząd Województwa Lubelskiego wspiera rozwój Sanatorium w Poniatowej

Samorząd Województwa Lubelskiego wspiera rozwój Sanatorium w Poniatowej

Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej otworzy wkrótce pracownię polisomnografii, która umożliwi leczenie pacjentów z zaburzeniami snu. Dzięki wsparciu z budżetu samorządu wojewódzkiego w grudniu ub. roku został zakupiony nowoczesny aparat ultrasonograficzny (USG). W planach na ten rok przewidziano modernizację kotłowni gazowo-olejowej oraz realizację I etapu przebudowy i rozbudowy Szpitala. Finansowe wsparcie znów udzieli Zarząd Województwa Lubelskiego.

Służba zdrowia w województwie lubelskim to nie tylko Lublin, ale także inne placówki w regionie. Konsekwentnie podnosimy jakość i zakres usług medycznych dla pacjentów. Z tą myślą wspieramy również Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej. Dzięki inwestycjom pacjenci z naszego województwa zyskają szybszy dostęp do wysokospecjalistycznej opieki medycznej, zaś lekarze nowoczesny sprzęt i możliwość rozwojumówi Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Pracowania polisomnografii pierwszych pacjentów z zaburzeniami snu przyjmie jeszcze w marcu br. Są to schorzenia, które często występują wśród mieszkańców województwa lubelskiego, a nie są dostatecznie badane i leczone. Jednym z głównych schorzeń zaburzeń snu jest występowanie obturacyjnego bezdechu sennego, który może prowadzić do choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca oraz udarów mózgu. Konsekwencje tych stanów są poważne, występuje bowiem nadmierna senność w ciągu dnia, bóle głowy, skoki ciśnienia tętniczego, arytmie serca, upośledzenie pamięci, zaburzenia uwagi i depresja. Badanie polisomnograficzne jest przeprowadzane w warunkach szpitalnych i aby dało wiarygodne wyniki, powinno trwać co najmniej sześć godzin.

Obserwujemy duże zainteresowanie przeprowadzaniem badań tego typu, co potwierdzają kolejki oczekujących pacjentów na to badanie w innych szpitalach naszego regionu. Dlatego pracownia polisomnograficzna, składająca się z dwóch stanowisk, daje szanse na zwiększenie zakresu świadczeń dla mieszkańców z całego województwa. A nam pozwoli na rozszerzyć panel wykonywanych świadczeń diagnostyki i leczenia zaburzeń snu w Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc – mówi Przemysław Choina, dyrektor Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej.

W 2023 roku Szpital pozyskał również nowoczesny system ultrasonograficzny (USG), co jest niezwykle istotne, gdyż placówka w Poniatowej specjalizuje się w leczeniu gruźlicy i chorób płuc, a obrazowanie ultrasonograficzne jest jednym z podstawowych narzędzi w diagnostyce. Zakup nowoczesnego aparatu USG z wieloma możliwościami i funkcjami pozwoli na redukcję innych badań, a co za tym idzie – ograniczenie czasu, jaki upłynie od przyjęcia pacjenta do pełnej diagnostyki.

Szpital w Poniatowej pozyskuje nowoczesny sprzęt medyczny, ale także inwestuje w rozbudowę. Opracowywany jest właśnie projekt przebudowy placówki. Najbardziej zaawansowane prace trwają przy planowanej modernizacji Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc, która w zamierzeniu na być przeprowadzona z wykorzystaniem finansowania z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Ponadto trwa modernizacja kotłowni gazowo-olejowej, co pozwoli wygenerować oszczędności zużycia gazu na poziomie do 30%. Istniejące kotły grzewcze mają już ponad 20 lat i ulegają częstym awariom, są też technicznie zużyte. Remont kotłowni obejmuje wymianę dwóch starych kotłów na trzy nowoczesne urządzenia kondensacyjne, które pozwolą na modulację mocy grzewczej w zależności od zapotrzebowania placówki. Będą one również znacznie tańsze w eksploatacji. Modernizacja szpitalnej kotłowni zakończyć się ma jeszcze w tym roku.

lubelskie.pl