fbpx

Modernizacja Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie – podpisanie umowy z Wykonawcą projektu

Samorząd Województwa Lubelskiego wspiera rozwój Sanatorium w Poniatowej
Samorząd Województwa Lubelskiego wspiera rozwój Sanatorium w Poniatowej
1 kwietnia 2024
Na Lubelszczyźnie ruszają Plenery edukacyjne 2024
22 kwietnia 2024
Pokaż wszystkie

Modernizacja Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie – podpisanie umowy z Wykonawcą projektu

Modernizacja Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie – podpisanie umowy z Wykonawcą projektu

Właśnie została podpisana umowa pomiędzy Teatrem im. Juliusza Osterwy a biurem projektowym AMC Andrzej M. Chołdzyński – Wykonawcą dokumentacji projektu architektoniczno-budowlanego dotyczącego modernizacji Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Zarząd Województwa Lubelskiego reprezentowali: marszałek Jarosław Stawiarski i wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski. Modernizacja obiektu zostanie zrealizowana w ramach dwóch strategicznych projektów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027. Łącznie obie inwestycje wyniosą około 100 mln zł, w tym kwota dofinansowania to blisko 70 mln zł. Roboty budowlane planowane są na lata 2025-2027.

Wykonawca jest laureatem konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej remontu, przebudowy i rozbudowy Teatru, który trwał od 18 lipca do 30 listopada 2023 r., a którego rozstrzygnięcie ogłoszono 14 grudnia 2023 r. Zgodnie z regulaminem konkursu architektonicznego przyznanie pierwszej nagrody wiązało się z zaproszeniem uczestnika do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Spotkania negocjacyjne zainicjowane zostały w lutym bieżącego roku i dotyczyły ustalenia istotnych postanowień umownych. Po dwóch miesiącach intensywnej pracy negocjacje zakończyły się sukcesem, a zwieńczeniem tego procesu jest podpisana z Wykonawcą umowa.

Projekt pn. „Modernizacja oraz ucyfrowienie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie” zostanie zrealizowany w ramach Działania 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego. Pierwsza część inwestycji zakłada modernizację głównej sceny i widowni wraz z przyległymi pomieszczeniami, a także modernizację istniejących miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą podziemną. Komunikację ułatwią windy oraz pochylnie i podjazdy umożliwiające poruszanie się po budynku. Druga część inwestycji polegać będzie na ucyfrowieniu oraz zakupie sprzętu i wyposażenia Teatru. Działania takie jak m.in. budowa nowej strony www, digitalizacja contentu, budowa własnej platformy VOD czy zakup nowoczesnego i profesjonalnego sprzętu akustycznego zwiększy dostępność do dóbr kultury, szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami i osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Z kolei projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie” w ramach Działania 4.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, zakłada kompleksową termomodernizację budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Wszystkie zaplanowane działania przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej obiektu. Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dążenie do samowystarczalności energetycznej obiektu poprzez wytwarzanie energii elektrycznej pochodzącej z OZE (montaż paneli fotowoltaicznych) spowoduje obniżenia energochłonności budynku oraz obniżenie emisji CO2.

– Dzięki Funduszom Europejskim Teatr im. Juliusza Osterwy rozpocznie nowy etap w swej działalności jako serce kulturalne Lublina i regionu. Istotne jest, iż realizowana inwestycja przyczyni się do zachowania zabytkowego dziedzictwa kulturowego obiektu, poprawi estetykę śródmieścia Lublina, a w konsekwencji zwiększy atrakcyjności turystyczną województwa lubelskiego – podkreśla Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Podwyższenie standardu techniczno-użytkowego zabytkowego budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie posłuży ogółowi społeczności, odbiorcom kultury i sztuki, w tym mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny oraz artystom i pracownikom Teatru.

Firma AMC Andrzej M. Chołdzyński rozpoczęła swoją działalność w 1998 roku jako autorskie biuro projektowe. Właściciel firmy, a jednocześnie generalny projektant i architekt, odbył studia architektoniczne w Polsce i za granicą. Posiada prywatną praktykę zawodową we Francji i w Polsce oraz bogate doświadczenie – 16 lat jako architekt – projektant we Francji i ponad 21 lat praktyki w Polsce. Trzon zespołu projektantów firmy to architekci z dużym stażem, gruntownie wyszkoleni we współczesnych technikach komputerowych, projektowych i rysunkowo-przedstawieniowo-technicznych. Właściciel firmy jest laureatem wielu nagród zawodowych, krajowych i zagranicznych oraz Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta).

lubelskie.pl