fbpx

Samorządowcy z polskich regionów debatowali w Poznaniu

Samorządowa debata o czystym powietrzu we Wrocławiu
Samorządowa debata o czystym powietrzu we Wrocławiu
19 czerwca 2023
Wielkopolska kończy prezydencję w Konwencie Marszałków Województw RP
Wielkopolska kończy prezydencję w Konwencie Marszałków Województw RP
19 czerwca 2023
Pokaż wszystkie

Samorządowcy z polskich regionów debatowali w Poznaniu

Samorządowcy z polskich regionów debatowali w Poznaniu

Kwestie związane z opieką zdrowotną i kondycja polskich samorządów województw po 25 latach ich funkcjonowania – to główne tematy obrad Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP, który 15 czerwca odbywał się w Poznaniu.

Gospodarzem posiedzenia, odbywającego się w poznańskim hotelu Andersia, na które przyjechali szefowie polskich sejmików i towarzyszący im dyrektorzy biur/kancelarii, była przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Małgorzata Waszak-Klepka. Przypomnijmy bowiem, że to właśnie Wielkopolska w I półroczu 2023 r. sprawuje prezydencję w konwencie.

Uczestnicy obrad skupili się na dwóch kwestiach: funkcjonowaniu samorządów regionów, które wprowadzono w naszym kraju ustawą z czerwca 1998 roku, a także ochronie zdrowia.

Ustanowienie samorządów województw miało służyć lepszemu rozwojowi gospodarczemu państwa. Regiony – powstałe w miejsce 49 województw – skuteczniej realizują te zadania, którymi wcześniej zajmowała się administracja centralna – podsumowuje pierwszy wątek obrad konwentu Małgorzata Waszak-Klepka. – Powinniśmy nadal podążać drogą decentralizacji, bo ostatnie 25 lat udowodniło, że to dobry kierunek.

Gościem debaty, poświęconej jubileuszowi 25-lecia samorządów województw, był marszałek Marek Woźniak, który w okolicznościowym wystąpieniu wymienił największe osiągnięcia Wielkopolski z minionego ćwierćwiecza.

Wśród sukcesów na pierwszym miejscu postawiłbym wykorzystanie funduszy europejskich i idący za tym rozwój regionu. Pokazują to twarde wskaźniki ekonomiczne, np. wzrost PKB w przeliczeniu na mieszkańca. Na kolejnym miejscu wymieniłbym inwestycje w infrastrukturę i sprzęt w opiece zdrowotnej, np. nasz nowy szpital dziecięcy – mówił Marek Woźniak. – A co nas boli? Odbieranie samorządom kompetencji, np. w funduszach ochrony środowiska, w melioracji itp.

Z okazji jubileuszu 25-lecia samorządów regionów uczestnicy konwentu przyjęli specjalne stanowisko, podkreślające znaczenie województw w procesie budowy demokratycznej i wolnej Polski.

Stanowisko Konwentu podkreślające znaczenie województw w procesie budowy demokratycznej i wolnej Polski

W przedpołudniowej części poznańskich obrad omówiono też nowelizację ustawy o samorządzie województwa, wprowadzającą przepisy dotyczące rad seniorów oraz dyskutowano o pobudzaniu aktywności społecznej osób starszych w kontekście zmian ustawowych.

Z kolei drugą, popołudniową część posiedzenia, zdominowały kwestie dotyczące opieki zdrowotnej. Samorządowcy i zaproszeni eksperci rozmawiali o możliwości uzyskiwania przez medyków ze Wschodu warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza w Polsce. Debatowali również o jednym z najważniejszych obecnie wyzwań w obszarze zdrowia publicznego i systemu edukacji w Polsce: narastających problemach związanych ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży.

W tej kwestii przewodniczący polskich sejmików przyjęli drugie stanowisko konwentu deklarując podjęcie odpowiednich działań przez samorządy województw, ale i apelując o intensyfikację niezbędnych prac nad rozwiązaniami systemowymi na szczeblu centralnym.

Stanowisko Konwentu deklarujące podjęcie odpowiednich działań przez samorządy województw

Ponadto, na zakończenie posiedzenia, omówiono dobre praktyki w zakresie edukacji ekonomicznej oraz budowania empatii u dzieci na przykładzie realizacji projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”.

Gośćmi obrad konwentu byli m.in. radni wielkopolskiego sejmiku, a także powołanej niedawno jego młodzieżowej odsłony.

***

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Został powołany podczas obrad XVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP 2 kwietnia 2009 roku w Gdańsku. Jego głównym zadaniem jest pomoc w realizacji zadań statutowych ZWRP oraz prezentowanie ich na forum związku i poszczególnych sejmików, podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju regionów, opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego. Do zadań konwentu należy także inspirowanie społeczności regionalnych, organizacji pozarządowych do podejmowania wspólnych, obywatelskich inicjatyw, mających wpływ na rozwój województw. Konwent tworzą przewodniczący sejmików wszystkich województw, a w posiedzeniach uczestniczą też z głosem doradczym dyrektorzy biur/kancelarii sejmików.

źródło: umww.pl