fbpx
narada
Zachodniopomorskie szpitale w czasie pandemii
9 kwietnia 2021
droga
Wykorzystanie programu Interreg na Pomorzu Zachodnim
20 kwietnia 2021
Pokaż wszystkie

Sejmik zachodniopomorski w sprawie RFIL

nauczyciel

Brak kryteriów podziału środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych był głównym tematem posiedzenia Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Zarząd Województwa podczas spotkania, które odbyło się 8 kwietnia 2021 r. reprezentowali Anna Bańkowska oraz Stanisław Wziątek.

W Rządowym Funduszu Inicjatyw Lokalnych po raz kolejny zabrakło miejsca na ważne projekty realizowane przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego (SWZ). W dwóch naborach, w których uczestniczył region, otrzymał on „okrągłe zero złotych”.

 

W pierwszym naborze wniosków SWZ ubiegał się o dofinansowanie 31 zadań inwestycyjnych, opiewających łącznie na ponad 736,5 miliona złotych. Odrzucono wszystkie wnioski, w tym m.in. ten na zakup 15 w pełni wyposażonych w sprzęt i aparaturę medyczną ambulansów dla WSPR w Szczecinie.

 

W drugim rozstrzygnięciu Samorząd Województwa ubiegał się o trzy niezwykle istotne dla mieszkańców regionu zadania. To: zakup 10 hybryd,  które umożliwią włączanie obszarów szczególnego wykluczenia w sieć Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (wnioskowana kwota: 200 mln zł), modernizacja siedzib filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego zlokalizowanych na terenie województwa (wnioskowana kwota: 18 mln zł) oraz poprawa warunków diagnostyki i leczenia w oddziałach pulmonologicznych i leczenia chorób płuc w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie (wnioskowana kwota: 82 mln zł).

 

Radni Województwa chcą wyrazić swoją opinię w sprawie rozstrzygnięcia naborów RFIL i planują przygotować stanowisko w tej sprawie. O mówienie jednym głosem apelował podczas posiedzenia komisji m.in. członek Zarządu Województwa Stanisław Wziątek.

Źródło: wzp