fbpx
Ukraina musi być odbudowana
27 września 2022
Z posiedzenia Komisji ENVE
6 października 2022
Pokaż wszystkie

Sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów

10-12 października br.  odbędzie się 151 sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów.

Głównymi punktami wydarzania będzie:

– otwarcie 20. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast,

– debata na temat rocznego sprawozdania UE na temat stanu regionów i miast w Unii Europejskiej,

– debata na temat 27. konferencji klimatycznej ONZ (COP27),

– debata na temat nowego sojuszu na rzecz spójności na rzecz nowych wyzwań,

– debata na temat przyszłości Europy.

Więcej informacji: 151st CoR Plenary Session (europa.eu)