fbpx
Dziękczynienie za plony w Szumowie na Podlasiu
30 sierpnia 2022
Centrum Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku już otwarte
11 października 2022
Pokaż wszystkie

Sesja podlaskiego sejmiku

Dofinansowanie dla placówek medycznych, dotacje na renowacje zabytków, przyjęcie informacji na temat wykonania budżetu za I półrocze br. – radni sejmiku województwa podlaskiego obradowali w poniedziałek, 26 września. Była to pierwsza sesja po wakacyjnej przerwie.

Radni podczas posiedzenia dokonali zmian w budżecie. Przyznali ponad 5 mln zł dotacji na ochronę zdrowia. I tak, m.in. szpital wojewódzki w Białymstoku otrzyma 500 tys. zł na modernizację i rozbudowę systemu informatycznego, szpital wojewódzki w Suwałkach – 60 tys. zł na zakup lampy, szpital wojewódzki w Łomży – 1,2 mln zł,  a Białostockie Centrum Onkologii – 500 tys. zł na zakup aparatury medycznej do pododdziału urologii. Natomiast Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku dostanie dofinansowanie w kwocie 1,7 mln zł na modernizację stolarki okiennej i drzwiowej oraz na remont elewacji i strefy wejść do szpitala. Z kolei Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łomży zyska 186 tys. zł na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w filii w Grajewie, a stacja ratunkowa w Białymstoku – 100 tys. zł na zakup sprzętu medycznego.

Dzięki zmianom w budżecie spółka PKS Nova dostanie 3,5 mln zł dotacji na uzupełnienie wysłużonego taboru, a 1,1 mln zł – Wojewódzki Ośrodek Sportu i Turystyki Szelment na kolejne inwestycje na terenie placówki (rozbudowa plaży, realizacja domków modułowych).

Sejmik zapoznał się również z wykonaniem budżetu województwa za pierwsze półrocze br. Został on przyjęty przez radnych 20 grudnia 2021 r. Dochody  określono w nim na prawie 699 mln zł, a wydatki na ponad 757 mln zł. W trakcie I półrocza budżet był jednak 27-krotnie zmieniany: uchwałami sejmiku i zarządu województwa. Wskutek wprowadzonych modyfikacji plan dochodów zwiększono o blisko 175 mln zł (do 873,6 mln zł), a wydatki o 177 mln zł (do 934,3 mln zł).

Na sesji radni przyznali także dofinansowanie na remont zabytków, które znajdowały się na liście rezerwowej w konkursie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanym do rejestru zabytków.

Radni doprecyzowali też granice Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi” w oparciu m.in. o mapy źródłowe pozostające w zasobach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jednocześnie wprowadzili niewielkie korekty w przebiegu wspólnych granic z sąsiadującym Obszarem Chronionego Krajobrazu „Puszcza Białowieska”, a także – w celu maksymalnej eliminacji przecinania działek ewidencyjnych – skorygowali przebieg granicy, kierując się zasadą ciągłości obszaru.

Kolejna sesja sejmiku odbędzie się 31 października.

Źródło i foto: podlaskie.eu