fbpx

Skarbnicy województw dyskutowali w ramach Komisji Finansów ZWRP

MARCIN KRZYŻANOWSKI – wicemarszałek województwa dolnośląskiego
Ludzie regionów – Marcin Krzyżanowski – wicemarszałek województwa dolnośląskiego
21 listopada 2023
Mazowsze – idealne na jesień. Powiat grójecki i żyrardowski.
26 listopada 2023
Pokaż wszystkie

Skarbnicy województw dyskutowali w ramach Komisji Finansów ZWRP

17 listopada br. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Finansów Publicznych ZWRP z udziałem skarbników województw.

W czasie posiedzenia przedstawiciele Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners; Mecenas Maciej Kiełbus i Mecenas Piotr Kołodziejczak przedstawili informację nt. niedofinansowania zadań zleconych oraz możliwości odzyskania środków z tego tytułu od Skarbu Państwa. Członkowie Komisji podzielili się doświadczeniami dotyczącymi dochodzenie tych roszczeń od Skarbu Państwa. Z przedstawionych informacji wynikało, że są to bardzo żmudne i czasochłonne procesy ciągnące się latami, w których kluczową rolę odgrywa przygotowanie materiału dowodowego przez jst.

Uczestnicy spotkania dyskutowali nt. prefinansowania zadań współfinansowanych ze środków zagranicznych. W wyniku dyskusji okazało się, że nie wszystkie województwa korzystają z tego prefinansowania, niektóre województwa jak np. pomorskie korzystają z zaliczek z budżetu państwa. Rozmawiano także nt. zakresu pomocy udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego z budżetów samorządów województw i różnych formach pomocy udzielanych przez samorząd.

W porządku obrad znalazł się także punkt dot. rejestru należności w jednostkach samorządu terytorialnego.

Na zakończenie Pani Elżbieta Berezowska, Przewodnicząca Komisji, Skarbnik Województwa Dolnośląskiego pogratulowała wszystkim Skarbnikom złożenia budżetów w terminie listopadowym.