fbpx

Śląskie inwestycje w infrastrukturę drogową

Znamy laureatów konkursu Śladami Powstań Śląskich
25 czerwca 2021
Jakub Chełstowski
Śląski Pakiet dla Turystyki wesprze gminy z Jury Krakowsko-Częstochowskiej
9 lipca 2021
Pokaż wszystkie

Śląskie inwestycje w infrastrukturę drogową

koparka, droga

2,5 mld zł to środki przeznaczone na inwestycje drogowe w województwie śląskim w latach 2018-2024. W latach 2018-2021 na realizację inwestycji drogowych w regionie skierowano aż 1,46 mld zł. W perspektywie najbliższych trzech lat (2022-2024) planowane są kolejne inwestycje o wartości 1,15 mld zł. Środki te pochodzą z Unii Europejskiej, budżetu województwa i budżetu państwa. To ogromny zastrzyk pieniędzy i szansa na intensywny rozwój całego regionu w wielu aspektach.

Inwestycje w poprawę infrastruktury drogowej to bez wątpienia priorytet dla Zarządu Województwa. W latach 2018-2024 wydamy na modernizację dróg ponad 2,5 mld zł. W znacznym stopniu środki pochodzą z budżetu województwa śląskiego. Dodatkowo na ten niezwykle ważny cel pozyskujemy fundusze europejskie oraz środki z budżetu państwa. Konsekwentnie poprawiamy infrastrukturę drogową i wzmacniamy potencjał naszego regionu. Mamy świadomość, że dobre drogi służą przedsiębiorcom, poprawiają komfort jazdy i jakość życia mieszkańców oraz zwiększają atrakcyjność regionu dla turystów – tłumaczy marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

Wśród ważnych przedsięwzięć znajdujących się w trakcie realizacji są obecnie m.in. przebudowa DW 791, DW 913, DW 933, DW 922, obwodnica Węgierskiej Górki, czy budowa regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna.

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego przyjęli w trakcie czerwcowej sesji zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2030. Łącznie w ramach środków z Unii Europejskiej (115 mln zł), budżetu województwa (1,03 mld zł) i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2 mln zł) na inwestycje w tym zakresie w najbliższych trzech latach przeznaczonych zostanie 1,15 mld zł.

Wśród najważniejszych zadań w najbliższych latach znajdują się m.in. remonty dróg i obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich – remont DW 946 w gminie Gilowice oraz remont DW 944 w mieście Dębowiec, a także przebudowa dróg wojewódzkich i drogowych obiektów inżynierskich w tym m.in.

  • przebudowa DW 941 na odcinku Istebna Dzielec – Jaworzynka Krzyżowa o łącznej wartości 20 mln,
  • przebudowa DW 921 w Knurowie o łącznej wartości 50,4 mln zł,
  • przebudowa DW 786 w miejscowości Koniecpol o wartości 37 mln zł,
  • przebudowa skrzyżowania DW 934 z DK 44 wraz z przebudową skrzyżowania DW 934 z linią kolejową w Bieruniu o wartości 80 mln zł.

Wśród przedsięwzięć drogowych przeznaczonych do realizacji w najbliższych latach są także:

  • przebudowa DW 934 od miasta Imielin do DK 44 (etap 1) o wartości 58 mln zł,
  • budowa nowego ciągu DW 941 na odcinku Ustroń/Wisła (etap 1 – od obwodnicy Ustronia do nowego mostu na Wiśle Obłaziec) – 60 mln zł,
  • przebudowa DW 910 od DK 86 do granicy miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza – 90 mln zł.

źródło: www.slaskie.pl