fbpx

Spotkanie negocjacyjne z przedstawicielami Komisji Europejskiej w Lublinie

Lubelskie z dodatkowymi milionami euro z instrumentu REACT-EU
11 stycznia 2022
Zakończył się remont w Kazimierzu Dolnym
3 lutego 2022
Pokaż wszystkie

Spotkanie negocjacyjne z przedstawicielami Komisji Europejskiej w Lublinie

Województwo Lubelskie jako pierwszy region w kraju uzgodniło ostateczny kształt Kontraktu Programowego, stanowiący podstawę do negocjacji programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. W związku z tym w dniach 17-18 stycznia Lublin odwiedziły przedstawicielki Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej. W składzie delegacji znalazły się zastępca kierownika Działu ds. Polski, Czech i Słowacji Cinzia Masina oraz Programme Manager w zespole zajmującym się monitorowaniem wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Aneta Sobotka. Samorząd województwa reprezentowali Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz członek zarządu Zdzisław Szwed.

– Lubelskie to pierwszy region, który odwiedzam osobiście. Zaczynamy rozmowy o nowym okresie programowania. Wspólnie zastanowimy się do jakich obszarów będą mogły popłynąć nowe środki europejskie i gdzie są najbardziej potrzebne. Interesują nas trzy: edukacja, rynek pracy i włączenie społeczne. Nie wszystkie kwestie uda się od razu rozstrzygnąć, ponieważ na poziomie centralnym jest jeszcze kilka tematów do omówienia – mówiła Cinzia Masina.

– Mam nadzieję, że wszystkie sporne tematy uda się wyjaśnić. Europejski Fundusz Społeczny jest nastawiony na przełamywanie barier między ludźmi. We wszystkich działaniach zawsze najważniejszy jest dla nas człowiek. Dlatego wierzę, że te negocjacje zakończą się sukcesem – dodał marszałek Jarosław Stawiarski.

Dialog z KE w zakresie EFS+

8 grudnia 2021 roku region podpisał Kontrakt Programowy dla Województwa Lubelskiego, stanowiący podstawę do negocjacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Pierwsze spotkanie negocjacyjne z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej dotyczące obszaru EFS+ odbyło się już 14 grudnia 2021 roku w formule on-line. Podczas wczorajszych i dzisiejszych rozmów omawiane były uwagi do projektu programu. Odnosiły się one m.in. do planowanych kwot wsparcia, wartości docelowych wskaźników, typów projektów w zakresie m.in. rynku pracy, włączenia społecznego, realizacji regionalnych programów zdrowotnych oraz edukacji. Ważnymi punktami dyskusji były także tematy deinstytucjonalizacji usług społecznych zwłaszcza w kontekście osób opuszczających pieczę zastępczą (chodzi o proces przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności), możliwość wsparcia Centrów Usług Społecznych (CUS) czy szkół specjalnych. Poruszone zostały również kwestie realizacji programów profilaktycznych.

Wizyta studyjna

W związku z realizacją wielu projektów z wyżej wymienionego zakresu w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 zorganizowana została wizyta studyjna przedstawicieli Komisji Europejskiej w Branżowej Szkole Wielozawodowej Specjalnej I stopnia nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej w Lublinie (dotychczas Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 15), która otrzymała dofinansowanie unijne na realizację projektu Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces. Dzięki temu uczniowie brali udział w stażach i praktykach u pracodawców, nauczyciele mogli doskonalić się w swojej profesji, a pracownie przedmiotów zawodowych zostały doposażone w profesjonalny sprzęt. Pomogły w tym środki z Unii Europejskiej. W trakcie wizyty uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności zawodowe w pracowni cukierniczej, a także piekarskiej.

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Alokacja środków

  • wynosi prawie 2,273 mld euro,
  • w tym: EFRR stanowi 1,703 mld euro, tj. 74,93% łącznej alokacji na Program, natomiast EFS+ stanowi 0,569 mld euro, tj. 25,07% łącznej alokacji na Program. Środki na pomoc techniczną z puli środków EFRR (68 mln euro) oraz z puli środków EFS+ (blisko 23 mln euro), tj. łącznie 91 196 706 EUR, co stanowi 4,01% łącznej alokacji na Program.

źródło i foto: lubelskie.pl