fbpx

Spotkanie sekretarzy po dwóch latach przerwy

ręce
Ze spotkania koordynatorów ds. dostępności
7 października 2021
Finał konkursu Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa już niedługo
8 października 2021
Pokaż wszystkie

Spotkanie sekretarzy po dwóch latach przerwy

Zakończył się V Krajowy Kongres Sekretarzy, organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Kongres jest ogólnopolskim wydarzeniem dotyczącym bieżących, najważniejszych aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Oprócz sekretarzy i ekspertów w Kongresie wzięli udział również przedstawiciele rządu. Sekretarze i eksperci mogli się spotkać na żywo w tak dużym gronie po raz pierwszy po prawie dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Blisko 400 uczestników Kongresu wzięło udział w kilkudziesięciu debatach i panelach wymiany doświadczeń oraz spotkaniach eksperckich odbywających się równolegle stacjonarnie w Warszawie i online. Współorganizatorem wydarzenia była Krajowa Rada Forów Sekretarzy.

Dziękuję wszystkim sekretarzom. Nie ma takiego drugiego podobnego wydarzenia realizowanego tak ściśle we współpracy z samymi sekretarzami. mówił Marcin Smala, Wiceprezes Zarządu FRDL.

Samorządy w pandemii

Podczas Kongresu nie mogło zabraknąć tematu wpływu pandemii koronawirusa na funkcjonowanie JST. Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL zaprezentował wyniki z badania ponad 2000 sekretarzy. Wynika z nich, że pandemia zakłóciła realizację zaplanowanych działań w większości gmin (60%). Ponad ¾ badanych odpowiedziało, że część zatrudnionych w ich urzędach pracowników musiała wykonywać dodatkowe zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom zagrożenia. Swoje doświadczenia walki z pandemią uczestnicy Kongresu mogli skonfrontować z głosami zagranicznych gości. Sytuacje w wielu krajach różniły się, natomiast można dojść do wspólnego wniosku, że wszędzie tam, gdzie brakuje spójnych przepisów, ważne żeby pojawił się rozsądek i logika skomentował panel międzynarodowy Grzegorz Frugalski, Sekretarz Miasta Sosnowca.

Spór wokół wynagrodzeń
Ważnym elementem Kongresu była debata poświęcona oczekiwanym zmianom ustawy o pracownikach samorządowych i rozporządzenia ws. wynagradzania pracowników JST. To właśnie niedobór wykwalifikowanych pracowników i rosnące wymagania płacowe są coraz poważniejszym problemem dla samorządów. – Zawsze można powiedzieć, że jest pewnego rodzaju niedosyt, ale uważam, że zmiany i urealnienie wynagrodzeń w administracji samorządowej, również w zakresie odpływającej kadry, jest niezmiernie ważne przekonywał Minister Michał Cieślak. A jak wygląda to w praktyce? Wójt Gminy Zagnańsk Wojciech Ślefarski podkreślał, że praca w administracji samorządowej jest obciążana olbrzymią odpowiedzialnością i wymaga coraz większych kompetencji. – Każdy samorząd boryka się z podobnymi problemami, JST od wielu lat nie są konkurencyjnym zakładem pracy – podsumował Andrzej Wojewódzki, sekretarz miasta Lublin.

Uzupełnieniem rozmów o wynagrodzeniach była dyskusja na temat szkoleń pracowniczych. Wziął w niej udział Jakub Mielczarek, dyrektor Biura Związku Województw RP, który w swoim wystąpieniu m.in. podzielił się swoimi doświadczeniami z zakresu możliwości wykorzystywania wiedzy pracowników pracujących w danym podmiocie (dzielenie się wiedzą).

Zawiłe prawo na czele listy problemów
Za największy problem, z którym na co dzień w swojej pracy mierzą się sekretarze, ankietowani uznali niestabilność przepisów prawa. Tak wynika z raportu Skuteczny urząd samorządowy, przeprowadzonego przez FRDL wśród samych sekretarzy. Z raportu wynika również potrzeba szkoleń i wiedzy eksperckiej dla kadr samorządowych. Dlatego organizatorzy Kongresu zapewnili uczestnikom możliwość osobistego i wirtualnego kontaktu z ekspertami z najważniejszych dziedzin. Uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się m.in. z planowanymi działaniami Urzędu Zamówień Publicznych w związku z elektronizacją zamówień prezentowanymi przez Huberta Nowaka, Prezesa UZP, czy też przedyskutować kwestie związane ze zmianą Kodeksu Postępowania Administracyjnego w zakresie doręczeń elektronicznych. Ważnym tematem było też prawo pracy, w tym zagadnienia pracy zdalnej, o których mówili przedstawiciele PIP i eksperci FRDL. Bloki tematyczne podzielono na cztery moduły – ,,Zarządzanie zasobami ludzkimi i administracją”, ,,Otwarty i przejrzysty urząd”, ,,Zarządzanie rozwojem lokalnym” oraz ,,Realizacja obowiązków uchwałodawczych – najważniejsze aspekty”.

Nagrody dla najlepszych samorządów
Tradycyjnie już podczas Kongresu uhonorowano najlepiej zarządzane samorządy. Poznaliśmy urzędy, do których trafiły statuetki ELoGE – Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego otrzymała oficjalną akredytację od Rady Europy na przyznawanie tych wyróżnień. W tym roku wyróżnienia trafiły do Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu oraz do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i do Urzędu Gminy Skrzyszów.

Doświadczenia na przyszłość
Podczas V Krajowego Kongresie Sekretarzy wystąpiło ponad 50 prelegentów. Podczas wydarzenie kompleksowo omówiono wielu aspektów działalności instytucji samorządowych. Sekretarze mieli możliwość zapoznania się z praktycznymi rozwiązaniami i trendami w zakresie zarządzania w tak trudnym dla samorządów czasie.

Pandemia zmieniła wszystko, musieliśmy w jednej chwili dostosować się do całkowicie nowych warunków. To jest pouczające, żebyśmy wyciągnęli z tej sytuacji wnioski na jutro. Takich zdarzeń w naszej rzeczywistości może być więcej. Dlatego takie spotkania jak Kongres Sekretarzy są niezwykle potrzebne podsumowała Kongres, Magdalena Majkowska, sekretarz Wielunia.

Raporty z badań sekretarzy dostępne są na stronie FRDL.

Wydarzenie objęte było patronatem honorowym Związku Województw RP.