fbpx
edu Polskie Regiony
Edu Polskie Regiony. Informacja publiczna – wiedza praktyczna
5 października 2021
Spotkanie sekretarzy po dwóch latach przerwy
8 października 2021
Pokaż wszystkie

Ze spotkania koordynatorów ds. dostępności

ręce

6 października br. , pierwszy raz po wakacyjnej przerwie odbyło się organizowane przez Biuro Związku Województw RP spotkanie online koordynatorów ds. dostępności w urzędach marszałkowskich.

Tym razem tematem spotkania były procedury skargowej w związku z ustawą o zapewnianiu dostępności. Zgodnie z życzeniem koordynatorów wzięli w nim udział przedstawiciele PFRON.

Departament ds. Dostępności w PFRON reprezentowali: Łukasz Iwancio – p.o. naczelnika Wydziału ds. Postępowań Skargowych oraz Waldemar Witer – ekspert ds. dostępności.

Koordynatorzy mieli okazję zapoznać się z wymogami formalnym, jakim powinien odpowiadać wniosek o brak dostępności złożony do podmiotu publicznego, żeby mógł być później pozytywnie rozpatrzony przez dany podmiot. Pomocne informacje dla osób, które taki wniosek będą składały znajdują się tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/zloz-skarge-na-brak-dostepnosci-architektonicznej-lub-informacyjno-komunikacyjnej

Była również mowa m.in. o konieczności wykazania – już na etapie składania wniosku – tzw. interesu faktycznego przez wnioskodawcę oraz innych niezbędnych informacjach.

Przedstawiciele PFRON poinformowali ponadto, że rozpatrywanie skarg na brak dostępności podmiotów publicznych należy do zadań Prezesa Zarządu PFRON.

Przedstawiono także informację o przyznaniu dofinansowania dla projektu pozakonkursowego PFRON „Dostępny samorząd – granty”, którego celem jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności.

Przeczytaj też:

https://www.gov.pl/web/mswia-instytucja-posredniczaca/informacja-o-przyznaniu-dofinansowania-dla-projektu-pozakonkursowego-pfron-dostepny-samorzad—granty

Spotkanie było ponadto okazją do wymiany informacji na temat różnego rodzaju szkoleń i webinariów organizowanych przez instytucje centralne z myślą o osobach zajmujących się dostępnością w urzędach.

Ustalono, że następne warsztaty dla koordynatorów ds. dostępności w urzędach marszałkowskich odbędą się 20 października br.